Pregledate: Vesti iz Brisela

Vesti iz Brisela
0
Predlog zabrane kloniranja životinja

Nacrtom prve Direktive predviđa se privremena zabrana korišćenja tehnike kloniranja na domaćim životinjama i zabrana stavljanja na tržište živih klonova životinja te klonova životinjskih embrija. Nacrtom druge Direktive onemogućuje se stavljanje na tržište EU-a hrane kao što su meso ili mleko dobiveni od kloniranih životinja

1 151 152 153