Pandemija pogoršala položaj žena u Danskoj i Srbiji

0

Kako je pandemija bolesti Covid-19 uticala na položaj žena u evropskim zemljama? Katarina Đorđević, novinarka dnevnog lista “Politika” istraživala je u okviru projekta “Puls Evrope – medijske posete EU” koliko su žene u Danskoj i Srbiji, češće zaposlene u takozvanim pomažućim profesijama, pogođene radom u vanrednim uslovima koje je donela pandemija. Iako je Danska na vrhu liste zemalja za život žena najpre zbog postignutog visokog nivoa rodne ravnopravnosti, pandemija je donela porast nasilja nad ženama i u toj skandinavskoj zemlji. Pročitajte više u članku koji se bavi i analizom kakva je situacija zabeležena u Srbiji tokom pandemije, gde su žene većinska radna snaga u vitalnim sektorima kao što su zdravstvo (79 odsto zaposlenih su žene), socijalne zaštite zapošljava (93 odsto) i obrazovanje (73 odsto zaposlenih čine žene).

Podeli

Comments are closed.