Podrška konkurentnosti, inovacijama i malim i srednjim preduzećima

eu-srbija-na-delu

Mala i srednja preduzeća predstavljaju okosnicu svake moderne privrede te su kao takva od ključnog značaja i za razvoj Srbije. Budući da su privatna preduzeća decenijama bila zanemarivana, konkurentnost domaćih preduzeća značajno zaostaje za konkurentnošću ovakvih preduzeća u EU. Stoga je cilj finansijske podrške EU unapređenje konkurentnosti srpske privrede, koje će rezultirati otvaranjem radnih mesta i održivim rastom standarda građana Srbije.

Ukupan iznos sredstava koje je EU uložila u ovoj oblasti od 2001. godine iznosi 78 miliona evra (58 miliona u tehničkoj i bespovratnoj pomoći i 20 miliona u kr editnim linijama za mala i srednja preduzeća).
Između ostalih, prioriteti EU pri pružanju podrške privatnom sektoru obuhvataju: izgradnju institucija i kapaciteta u oblasti nacionalnih politika; unapređenje privatnog sektora/zastupanje; konsalting, obuku i podršku stranim direktnim investicijama; unapređenje izvoza; upravljanje obrtnim kapitalom; investicionu spremnost; razvoj inovacija; poslovno okruženje; finansijsku podršku kroz kreditne linije za mala i srednja preduzeća itd.

Ima mnogo uspešnih primera malih i srednjih preduzeća iz Srbije koja su svoje poslovanje započela zahvaljujući finansijskoj podršci EU. U okviru projekta Fond za inovacionu delatnost, izvestan broj novoosnovanih preduzeća je pronašao svoje mesto na tržištu, ne samo u zemlji već i u regionu i inostranstvu. Među njima su solarni paneli Strawberry Drvo koji su nagrađeni presti\nim nagradama u Briselu i San Francisku, a u upotrebi su širom regiona Zapadnog Balkana.

Tekuća podrška EU je usmerena na inovacije na nivou preduzeća, komercijalizaciju istraživanja, razvoj i podršku transferu tehnologija koje će vremenom povećati konkurentnost srpskih preduzeća i pripremiti ih za globalno i tržište EU.

U narednom periodu, podrška EU će, osim daljeg razvoja konkurentnosti, obuhvatiti i kreiranje i realizaciju novih finansijskih instrumenata za mala i srednja preduzeća. Lakši pristup izvorima finansiranja će dovesti do pokretanja novih preduzeća ili širenja postojećih, razvoja novih proizvoda i boljeg pristupa tržištima.


Za više informacija:

Delegacija Evropske unije u Srbiji
Tel: +381 (0)11 30 83 200
delegation-serbia@eeas.europa.eu

eu-srbija-na-delu-baner-dole