IPA 2016

Osnovne informacije o prvoj tranši paketa IPA 2016 za Srbiju
(potpisanoj 6. juna 2017. u Briselu)

Prvi deo finansijskog sporazuma IPA 2016 za Srbiju, koji je potpisan 6. Juna 2017. u Briselu, iznosi 95,1 milion evra od ukupno 166,4 miliona (57 odsto ukupne vrednosti sporazuma). Ovaj deo sredstava će realizovati Delegacija EU u Srbiji u ime Republike Srbije.

Pregled prioriteta

KONKURENCIJA – 48,7 miliona evra

Podsticanje konkurencije u Srbiji će biti jedan od značajnih prioriteta, a u te svrhe su po prvi put izdvojena ovako značajna sredstva EU u okviru jednog finansijskog sporazuma.

Za projekte usmerene na podršku malim i srednjim preduzećima u Srbiji će biti izdvojeno 23,7 miliona evra. Ovo podrazumeva pružanje savetodavnih usluga za unapređenje efikasnosti i podrške malim i srednjim preduzećima da lakše pristupe izvorima finansiranja. Zahvaljujući ovim sredstvima će se premostiti jaz u aktuelnoj ponudi finansijskih usluga za ovakva preduzeća i biti pruženo besplatno savetovanje za razvoj poslovanja.

Dodatni program za podsticanje konkurentnosti i zapošljavanja na lokalnom nivou, vredan 25 miliona evra, biće usmeren na podršku najmanjim preduzećima poput porodičnih ili novoosnovanih preduzeća. Kroz program će biti ponuđene savetodavne usluge, grantovi i podrška za razvoj lokalne infrastrukture. Ovaj program treba da podstakne razvoj ideja i inicijativa u privatnom sektoru i otvaranje radnih mesta na lokalnom nivou.

POMOĆ SRBIJI U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA – 35,8 miliona evra

Program pod nazivom Instrument za podršku evropskim integracijama vredan 35,8 miliona evra biće namenjen pružanju podrške Srbiji u ključnim oblastima povezanim za pristupanjem EU. Prednosti ovog programa će osetiti preko 40 institucija korisnika i milioni građana u oblastima poput rodne ravnopravnosti, integracije Roma, podrške interno raseljenima, sektorima saobraćaja i životne okoline, unapređenja statističkog izveštavanja u Srbiji itd.

Podrška interno raseljenim licima i društvena inkluzija na lokalnom nivou ostaje u centru pažnje sredstava EU. Cilj je pružanje besplatne pravne pomoći interno raseljenima u oko 2000 sudskih postupaka. Dobra praksa mobilnih timova za podršku integraciji Roma koji su 2013. uspostavljeni zahvaljujući pomoći EU će biti nastavljena a mobilni timovi će biti oformljeni u još 50 opština širom zemlje. Timove čine socijalni radnici i zdravstveni medijatori koji pružaju podršku za integraciju Roma u svim oblastima, uključujući obrazovanje za mlade i njihove porodice.

Sredstva EU će biti iskorišćena i za unapređenje efikasnosti elektroenergetskog sistema u Srbiji u skladu sa zahtevima EU u oblasti energetske politike. Ovo za građane znači veću stabilnost u snabdevanju električnom energijom, između ostalog i smanjenje broja prekida u snabdevanju električnom energijom.

Mere EU su uvek usmerene na dobrobit građana zbog čega će sredstva biti izdvojena za podršku usvajanju Strategije za upravljanje populacijom pasa lutalica.

Kada je u pitanju unapređenje bezbednosti u drumskom saobraćaju, biće sproveden projekat za povećanje obima razmene podataka između zdravstvenih ustanova, saobraćajne policije i Agencije za bezbednost saobraćaja u cilju unapređenja efikasnosti sistema i spasavanja života.

Dodatna pomoć će biti pružena Statističkom zavodu Republike Srbije kako bi ova institucija dostigla oko 90 odsto usklađenosti sa standardima Eurostata u oblastima poput nacionalnih računa, poslovne statistike i harmonizacije prikupljanja statističkih podataka u sektoru poljoprivrede.

Na strateškom nivou, program će podržati nacionalne institucije da razviju do šest velikih infrastrukturnih projekata. Dobro pripremljeni projekti će moći da se finansiraju iz pretpristupnih sredstava EU kao i strukturnih fondova po sticanju punopravnog članstva u EU.

PRAVDA – 5 miliona evra

Omogućavanje fer i efikasne pravde građanima predstavlja okosnicu evropskih integracija, zbog čega će sredstva biti usmerena na pružanje podrške Kasacionom sudu kao i Visokom savetu sudstva u cilju efikasnijeg pružanja usluga.

DRUGI SEKTORI – 5,6 miliona evra

Unapređenje kvaliteta života ljudi sa invaliditetom jeste jedan od važnih ciljeva za čije ostvarivanje će u okviru ovog programa biti izdvojeno 3,5 miliona evra. U opštinama širom Srbije će biti izvedeni radovi na poboljšanju pristupa javnim objektima za lica sa invaliditetom poput sudova, škola, gradskih skupština itd. Do 90 objekata će biti adaptirano za potrebe ovih lica (ugradnja liftova, rampi…) čime će biti pružena značajna pomoć lokalnim zajednicama i građanima sa invaliditetom.

EU je izdvojila još dva miliona evra za završetak rekonstrukcije Golubačke tvrđave zahvaljujući kojoj će turistička ponuda Tvrđave biti poboljšana i otvorena nova radna mesta za lokalno stanovništvo.

Ostali delovi finansijskog sporazuma IPA2016 će biti potpisani u toku ove godine:

  • Direktna budžetska podrška koordiniranom i efikasnom upravljanju granicama u Srbiji (Integrisano upravljanje granicama) – 28 miliona evra
  • Direktna budžetska podrška za reformu sektora obrazovanja u Srbiji – 27,4 miliona evra
  • Deo finansijskog sporazuma čijom realizacijom će upravljati Republika Srbija – 15,9 miliona evra