Istorijat prisustva Delegacije u Srbiji

Delegacija Evropske komisije u Beogradu je ustanovljena u tadašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (SFRJ) 1981. godine nakon potpisivanja sporazumâ o saradnji između SFRJ i tadašnje Evropske ekonomske zajednice (EEZ). Naziv Delegacije je promenjen u decembru 2009. i sada glasi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, što je u skladu sa Lisabonskim ugovorom koji je u međuvremenu stupio na snagu.

Ova promena takođe odslikava uvećanu političku ulogu naše kancelarije u skladu sa razvojem političkih i ekonomskih odnosa na relaciji EU-Srbija u poslednjih nekoliko godina.

U oktobru 2000. godine Srbija je napravila odlučne korake kako bi okončala političku i ekonomsku izolaciju zemlje i krenula putem evropskih integracija, kojim je pošla cela srednja i istočna Evropa i susedi Srbije na zapadnom Balkanu.

U poslednjih šesnaest godina Srbija prolazi kroz proces evropskih integracija promenljivom brzinom. Počev od 2001, Srbija je uložila velike napore da se pridruži svojim susedima u primeni reformi u više oblasti, od ekonomije i pravosuđa do vojske i medija. Razgovori su praktično suspendovani u maju 2006, nakon procene da saradnja Srbije sa Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu nije zadovoljavajuća. Tokom 2007. novoformirana, proreformski orijentisana vlada je preduzela kredibilne mere kako bi osnažila saradnju sa Haškim tribunalom, što je omogućilo Evropskoj komisiji da ponovo otvori pregovore o zaključivanju SSP.

Krajem 2009. godine, za manje od mesec dana, desila su se dva veoma važna događaja; prvo je u decembru 2009. stupila na snagu vizna liberalizacija koja je omogućila građanima Srbije da putuju u okviru šengenskog prostora bez viza, čime je pokazano da proces evropskih integracija može da donese konkretne rezultate koji direktno koriste građanima; zatim, samo nekoliko dana kasnije, predsednik Tadić je predao švedskom predsedništvu EU zahtev Srbije za prijem u članstvo EU. Tokom 2010. naš primarni cilj je bio da održimo zamah koji smo do tada ostvarili. U februaru 2010. stupio je na snagu Prelazni sporazum o trgovinskim pitanjima, a u junu je doneta odluka o odmrzavanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), čime je Srbija vraćena na siguran put ka članstvu u EU.

U oktobru 2011. Evropska komisija preporučla da Srbija postane država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i kadidatura je potvrđena 1. marta 2012. U aprilu 2013. Počeli su pregovori u Briselu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. U junu iste godine Evropski savet je usvojio preporuku Evropske komisije da otvori pregovore o pridruženju Srbije Evropskoj uniji.

Stupanje na snagu Sporazuma EU-Srbija o stabilizaciji i pridruživanju stupio je na snagu u septembru 2013. a krajem iste godine, u decembru Evropski savet je usvojio pregovaračku okvir sa Srbijom i odlučio da se Prva međuvladina konferencija sa Srbijom održi u januaru 2014.

Na drugoj Međuvladinoj konferencija između Evropske unije i Srbije u decembru 2015. Otvorena su prva dva od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja. Otvoreni su pregovri o Otvoreni su pregovori o Poglavlju 32 posvećenom finansijskom nadzoru i Poglavlju 35 (ostala pitanja).

Ovaj poslednji korak ukazuje na to da prelazimo na novu značajnu fazu u odnosima između EU i Srbije – proces pregovora o poglavljima, koji Srbiju približava punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.