Kako pristupiti fondovima Evropske unije?

Pristup fondovima Evropske unije ne zahteva posrednike. Sve relevantne informacije o projektima dostupne su na ovom sajtu i na sajtu Evropske komisije.

Informacije o budućim projektima možete dobiti od Delegacije Evropske komisije u Republici Srbiji.