Delegacija Evropske unije u Srbiji traži eksperte

0

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji traži eksperte koji će svojim znanjem i iskustvom doprineti radu Delegacije u različitim oblastima.

Ekspert za analizu politike koji se odnosi na rad Narodne skupštine

Analiza politike koja se odnosi na rad Narodne skupštine Republike Srbije, uključujući analitičku procenu političkih implikacija i uticaj na pomoć EU;

Praćenje i izveštavanje o političkim i zakonodavnim dešavanjima u zemlji (izveštaji, sastanci i ad hoc analitički izveštaji) o određenim pitanjima koja se odnose na rad parlamenta u kratkom roku.

Medijski ekspert

Praćenje i izveštavanje o stanju u medijima, relevantnim odnosima zakonodavnog tela sa resornim ministarstvom, državnim agencijama, udruženjima novinara, međunarodnim ekspertima, lokalnim thinktank-ovima i interesnim grupama, i drugim relevantnim telima;

Analitička procena političkih implikacija vezanih za slobodu izražavanja i slobodu medija i uticaj na političku klimu, koja bi takođe mogla imati uticaja na pomoć EU Srbiji.

Nadzorni inženjer

Provera IPC-eva i završni izveštaji o ugovorima za radove, uključujući posete izgradnji lokacije sa posebnim fokusom na povećane količine, korišćenje rezervnih slučajeva i druge aspekte zasnovane o internoj analizi rizika (zavisno od pojedinačnog projekta i pratećeg brifinga premijera),

Praćenje i izveštavanje o sprovođenju aktivnosti koje finansiraju lokalne samouprave (paralelno ili zajedničko finansiranje prema ugovorima o finansiranju); pravovremeno davati savete i izveštavati o održivosti infrastrukturnih projekata.

IKT ekspert

Pregled tehničkih specifikacija za nabavku IKT – opis ukupnih tehničkih zahteva i definisanje potrebnih karakteristika proizvoda ili zaliha koje omogućavaju da se one opišu na takav način da ispunjavaju upotrebu za koju im je bila namijenjena Delegacija EU,

Podrška u pripremi tenderskih dosijea za nabavku IKT – koja sadrži sve odredbe i informacije za ponuđače, uključujući postupke koje treba slediti, dokumenta koja treba dostaviti i prema zahtevima PRAG-a;

Podrška u programiranju i praćenju IKT projekata.

Analitičar razvojne pomoći

Sprovođenje analiza finansijske razvojne pomoći lokalnog, nacionalnog i regionalnog razvoja programi / projekti koje sprovodi EU kao i drugi razvojni partneri, uključujući međunarodnim finansijskim institucijama, sa ciljem da se postigne maksimalni obim i efekti podrške EU Srbiji u ostvarivanju nacionalnih razvojnih prioriteta. Obim i područja kojima se treba baviti analiza će se zasnivati na nacrtu Višegodišnjeg plana planiranja za finansijsku pomoć (NAD) za period 2019-2025.

Izrada i uređivanje visokokvalitetnih materijalnih radova za maksimalan uticaj na politiku i nadgledanje proizvodnje statističkih i analitičkih dokumenata, obezbeđujući njihovu blagovremenu i kvalitetnu isporuku – uključujući i sintezu izveštaja, nacionalne, regionalne, lokalne ili tematske preglede pomoći za finansijski razvoj, studije slučaja i dokumenti o politici.

Kraj poziva: 30. septembar 2022. godine

Rok za prijavljivanje: tri meseca pre kraja proziva

Detaljnije

Podeli

Comments are closed.