Uloga EU u promovisanju slobode medija i izražavanja

0

Sloboda izražavanja i sloboda medija su među najvažnijim stubovima funkcionalne demokratije. Nezavisni i kvalitetni mediji su ključni ne samo zbog pružanja istinitih i verodostojnih informacija koje građanima omogućuju da donose informisane odluke i da igraju aktivnu ulogu u društvu; oni su ključni i za pozivanje vlada na odgovornost i u tom pogledu predstavljaju ključnog saveznika za temeljno sprovođenje vladavine prava.

Podrška EU ovom sektoru u Srbiji usredsređena je na nekoliko osnovnih oblasti: okruženje koje pogoduje slobodi izražavanja i medija; osnaživanje novinara i novinarskih udruženja; održivost medija; novinarstvo u interesu javnosti; negovanje profesionalizma i nezavistnosti medija; jačanje medijske otpornosti na spoljne pritiske, uključujući one ekonomske prirode.

Trenutno je u toku četrnaest projekata koje EU finansira, ukupne vrednosti preko 6,5 miliona evra.      funded projects.

Tekući projekti
“Podrška medijskom sektoru u Srbiji za prevazilaženje ekonomskih posledica pandemije kovida 19”

Projekat će sprovoditi Evropska zadužbina za obuku (EZO)

2.400.000 evra; od juna 2020. do maja 2023.

EZO pruža fleksibilnu pomoć medijima i rešava tekuće potrebe na terenu. Sredstva koja EU posredstvom EZO-a  stavlja na raspolaganje srpskim medijima biće obezbeđena u skladu sa uobičajenim, efikasnim mehanizmima EZO-a kojima se daje prednost medijima kojima je pomoć najpotrebnija, bez obzira na veličinu i trajanje bespovratne pomoći.

Ključni partneri

 • Širok dijapazon medija u Srbiji, uključujući male, start-ap i lokalne medijske inicijative, uključujući digitalne;
 • Veće, profesionalne medijske kuće iz Srbije koje su suočene sa značajnim izazovima usled pandemije kovida 19;
 • Novinare, pisce i influensere, uključujući blogere i aktiviste na društvenim mrežama iz Srbije.


Očekivani rezultati

 • Omogućavanje medijima da prevaziđu posledice pandemije kovid 19;
 • Očuvanje medijskog pluralizma i podrška za uvođenje inovacija i inovativnih biznis modela;
 • Podrška za kreiranje publike i borba protiv dezinformacija.
Aktivnosti

 • Osnovna i institucionalna sredstva za medijske aktere koji se pridržavaju Kodeksa novinara;
 • Podrška za prevazilaženje privremenog nedostatka sredstava
 • Brzo stavljanje sredstava na raspolaganje u slučaju kriza (poput posledica krize izazvane kovidom)
 • Start-ap sredstva (za nove, lokalne, alternativne i/ili medijske učesnike)
 • Start-ap sredstva (za individualne aktivnosti već aktivnih medijskih organizacija ili učesnika)
 • Organizacija programa za novinare, predstavnike nadležnih organa, civilnog društva i akademske zajednice o nizu pitanja od značaja za slobodu izražavanja te za profesionalni i digitalni razvoj medija.

 

 

„Jačanje slobode izražavanja i kvalitetnog novinarstva u digitalnom okruženju u Srbiji”

Projekat će sprovesti OEBS

320.000 EUR;  od septembra 2020. do marta 2022.

Opšti cilj ovog projekta je jačanje slobode izražavanja i kvalitetnog novinarstva u digitalnom okruženju kao podrška razvoju demokratije u srpskom društvu. Osnovni prioritet projekta je pružanje pomoći svim relevantnim zainteresovanim stranama kako bi očuvale i osnažile slobodu izražavanja i osigurale pluralizam profesionalnih i objektivnih glasova u digitalnoj eri, između i lokalni nivo i manjinske medije.
Ključni partneri

 • Udruženja novinara i medija
 • Organi Republike Srbije, poput republičkog tužioca
 • Organi za sprovođenje zakona
 • Regulatorna tela (REM, Savet za štampu)
 • Radne grupe za medije


Očekivani rezultati

 • Okruženje koje pogoduje ostvarivanju slobode izražavanja koje je dodatno poboljšano usled bolje primene standarda o bezbednosti novinara i medija.
 • Osnaživanje medija, uključujući manjinske medije, udruženja novinara i medija da odgovore na potrebe građana u digitalnom društvu.
Aktivnost

 • Direktan rad sa organima vlasti na svim nivoima kako bi se podržala dosledna primena svih zakona i regulativa koje se tiču slobode informisanja i medija te bezbednosti novinara, kao i Vladine nove Medijske strategije u kojoj se definiše medijska politika u periodu od 2019-2024.
 • Organizacija programa za novinare, predstavnike nadležnih organa, civilnog društva i akademske zajednice o nizu pitanja od značaja za slobodu izražavanja kao i profesionalni i digitalni razvoj medija.
 • Direktna podrška radnoj grupi za medije Vlade Srbije

 

„Podrška medijskim reformama u Republici Srbiji: Pružanje tehničke pomoći javnim medijskim servisima RTS i RTV i podrška medijskoj pismenosti”

697.200.00 evra;  od februara 2018. to decembra 2020.

Cilj projekta je pružanje dalje podrške medijskim reformama u Srbiji, sa fokusom na jačanje uloge javnih medijskih servisa (Radio – televiziji Srbije i Radio – televiziji Vojvodine), poboljšanje medijske pismenosti i podrška za realizaciju medijskih grantova namenjenih istraživačkom novinarstvu.
 Ključni partneri

 • Radio-televizija Srbije (RTS)
 • Radio-televizija Vojvodine (RTV)


Očekivani rezultati

 • Pružanje podrške RTS-u i RTV-u.
 • Podrška medijskoj pismenosti.
 • Podrška za nadzor nad grantovima.
Aktivnosti

 • Interne ekspertske obuke.
 • Studijske posete Danskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.
 • Uspostavljanje radne grupe za medijsku pismenost.
 • Izrada priručnika o medijskoj pismenosti od strane radne grupe za medijsku pismenost.

 

 „Jačanje kapaciteta Saveta za štampu“

299.923.41 evra;  od jula 2019. do jula 2022.

Ciljevi ovog projekta jesu pružanje podrške Savetu za štampu u cilju aktivnog unapređenja profesionalnih i etičkih standarda u izveštavanju štampanih i digitalnih medija u skladu sa Kodeksom novinara i podizanje svesti o značaju samoregulacije medija od strane medijskih profesionalaca i javnosti.
Očekivani rezultati

 • Jačanje kapaciteta za Saveta za štampu obradu žalbi na transparentan, blagovremen i profesionalan način.
 • Davanje instrukcija i pružanje pomoći podnosiocima žalbi po potrebi.
 • Posredovanje između građana i novinskih redakcija u cilju rešavanja.
 • Efikasno rešavanje žalbi kao i poboljšanje Kodeksa novinara.
Ključni partner

 • Savet za štampu


Aktivnosti

 • Smernice za i obuka o obrađivanju žalbi;
 • Obuka i obuka na radnom mestu.
 • Podizanje svesti i medijske aktivnosti na temu novinarske etike.

 

 „Sloboda izražavanja i sloboda medija u Srbiji (JUFREX)”

U okviru zajedničkog programa Saveta Evrope i Evropske unije “Horizontalni instrument za Zapadni Balkan i Tursku II”                                                                      

585.000 evra; od maja 2019. do maja 2022.

Ciljevi ovog projekta su: podsticanje slobode izražavanja i slobode medija te unapređena primena evropskih standarda u ovoj oblasti; obezbeđivanje zaštite za novinare i davanje doprinosa za stvaranje podsticajnog i sigurnijeg medijskog okruženja sa višim stepenom pluralizma; unapređenje veština i znanja aktera koji su odgovorni za primenu takvih standarda na svakodnevnom nivou, a pre svega: sudija, tužilaca, pravnika, policijskih službenika, zaposlenih u Regulatornom telu za elektronske medije, studenata i drugih medijskih aktera.
Očekivani rezultati

 • Unapređena primena Evropske povelje o ljudskim pravima i sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u pogledu slobode izražavanja.
 • Dalje jačanje profesionalnih kapaciteta Regulatornog tela za elektronske medije.
 • Doprinos Fakulteta političkih nauka i drugih relevantnih partnera za stvaranje okruženja koje pogoduje slobodi izražavanja i medija.
Ključni partneri

 • Ustanove za obuku pravnika (Pravosudna akademija i Advokatska komora Srbije)
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Regulatorno telo za elektronske medija
 • Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Sudije, tužioci, policijski službenici, pravnici
 • Studenti
 • Zahvaljujući jačanju slobode izražavanja i medija, a na temelju zagarantovanog prava na traženje, širenje i primanje informacija, građani Srbije će moći da istinski učestvuju u demokratskim procesima.
 Aktivnosti

 • Projekat se nadovezuje na pređašnji Zajednički program EU i Saveta Evrope za jačanje pravosudne ekspertize u oblasti slobode izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX).
 • Aktivnosti za jačanje kapaciteta profesionalaca iz različitih branši u cilju usvajanja dinamične metodologije učenja za odrasle i učenja od kolega.
 • Ovaj projekat primenjuje inkluzivni pristup kako bi generisao dijalog između različitih aktera i relevantnih zainteresovanih strana.
 • Snažna međupovezanost regionalnog projekta JUFREX i projekta JUFREX u Srbiji osigurava povećanu saradnju, te razmenu dobrih praksi i naučenih lekcija.

 

Instrument za civilno društvo i medijski program u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (CSF)
„Instrument za civilno društvo i medijski program“, koji se sprovode u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), trenutno je na snazi devet ugovora o grantovima. Naročita pažnja je posvećena oblastima istraživačke proizvodnje i proizvodnje koja se tiče kreativnih medija kao i vladavini prava, uključujući korupciju, zaštite životne sredine, kulturne raznolikosti, medija i digitalne pismenosti i procesa pristupanja Srbije EU.
 1. „Država i solidarnost: Pogled uprt u evropsko pravo-serija članaka o društvenoj solidarnosti”, Novinsko preduzeće Vreme, 250.699.05 evra, decembar 2017. do decembra 2020. Cilj projekta nedeljnika Vreme je bio da u žižu pažnje stavi temu jednakosti, bezbednosti i slobode izražavanja kao temelja društvene solidarnosti.
 2. “Vladavina prava Danas-proizvodnja specijalnog dodatka o poglavlju 23”, Dangraf, 291,943.50 evra, decembar 2017. do decembar 2021. Dnevni list Danas će proizvesti i objaviti specijalizovani dodatak „Vladavina prava Danas“ (dve strane nedeljno tokom perioda od četiri godine) koje će biti ažurirane i objavljene na njihovom sajtu i na društvenim mrežama.
 3. KVAKA 23 – multimedijalni tok šou, servis vesti i produkcija istraživačkog sadržaja o poglavlju 23”, Fonet, 298.625 evra, decembar 2017. do decembra 2020. Glavni rezultat projekta će biti produkcija 120 integralnih video snimaka „Kvaka 23“ (30 minuta na nedeljnom nivou) koji se sastoji od uvodnom istraživačkog priloga i 24 minuta razgovora, intervjua sa različitim sagovornicima (predstavnicima zainteresovanih strana).
 4. „Otkrij i isceli-Istraživačko novinarstvo kao lek protiv korupcije u sudstvu”, KRIK, 157.401 evra, decembar 2017. do decembra 2020. Cilj je davanje doprinosa borbi protiv korupcije u pravosuđu i pružanje podrške novinarima da se bave istraživačkim novinarstvom putem složenog i obimnog istraživanja i analize suđenja Apelacionog suda.   
 5. BEZ TAJNI, televizijska produkcija posvećena civilnoj kontroli sistema bezbednosti u Srbiji”, JSP Production and Brendon, 233.989.74 evra, decembar 2017. do decembra 2020. TV produkcija koja se zasniva na analizi (zakonodavstva i prakse) u sektoru civilne kontrole sistema bezbednosti.
 6. Nesigurna prošlost – Tajmlajn 1991- 2015, proizvodnja medijskog arhiva”, EBART Consulting – Media Documentation, 293.856.03 evra, decembar 2017. do juna 2021. Osnovni cilj projekta je doprinos podizanje nivoa profesionalizma i unapređenje digitalne pismenosti kao i kulturne raznolikosti „kroz povećanje razumevanja i novu interpretaciju događaja koji su se odigrali u Srbiji i regionu u periodu 1991-2015″.
 7. Digitalni pogon – podrška medijskoj pismenosti, Novosadska škola novinarstva, 296.995.91 evra, decembar 2017. do decembra 2020. Opšti cilj projekta je uvođenje prakse medijske i informacione pismenosti u postojeće školske sisteme, kako u osnovnom tako i u srednje obrazovanju u Srbiji, kao vida funkcionalne građana u demokratskom društvu 21. veka.
 8. Digitalne i medijske sposobnosti mladih sa invaliditetom, Forum za mlade sa invaliditetom; 187.148.20 evra, decembar 2017. do novembra 2020. Opšti cilj projekta je da se poveća građansko učešće mladih sa invaliditetom kroz razvoj veština digitalne i medijske pismenosti.
 9. Savez za medijsku pismenost i digitalni značaj, projekat podrške građanskom angažmanu mladih kroz medije i digitalno prisustvo, Savez za medijski diverzitet, mart 2019. do februara 2022, 222.220.00 EUR. Opšti cilj projekta je pružanje podrške građanskom angažmanu mladih kroz jačanje njihovog medijskog i digitalnog prisustva. Podnosilac zahteva mora imati nameru da mladima omogući sticanje znanja i alata koji su neophodni kako bi mladi artikulisali svoje interese u medijskom prostoru.

 

U nastavku su grantovi koji su istekli 2019. i 2020:

Vladavina prava i trošenje javnih sredstava u zdravstvu u Srbiji, serija istraživačkih reportaža u mesečnom magazinu Nova ekonomija, Business Info Group D.O.O., 188.924.19 evra, decembar 2017. do decembra 2019. Cilj projekta je bio objavljivanje članaka u magazinu Nova Ekonomija kojima se vlada poziva na odgovornost u oblasti vladavine prava u zdravstvu sa fokusom na pet ključnih tema  (koje su obrađene iz ekonomske i poslovne perspektive): neefikasnost sistema; kršenje prava na pristup zdravstvenoj nezi; korupcija; manjak odgovornosti i transparentnosti; spore reforme u sektoru u odnosu na standarde EU.

NESTALE BEBE – dokumentarna drama”, Monte Royal Pictures International 288.451.44 evra, decembar 2017. do maja 2020. Projekat predstavlja sveobuhvatno i dugotrajno istraživanje i produkciju visokokvalitetne doku-drame koja se bavi pitanjem nestalih beba u Srbiji. Doku-drama je snimljena u četiri epizode i emitovana u martu i aprilu 2020.

„32 za 23 – Svest o aktuelnom stanju vladavine prava i pitanjima od značaja za pristupanje EU – produkcija TV serijala”, Insajder Produkcija, 288.000.00 evra, decembar 2017. do februara 2020. Najvažniji rezultat projekta je proizvodnja TV serijala Debata (32 epizode od po 60 minuta) zasnovanih na istraživačkom novinarstvu koje su emitovane na TV N1.

„Javni novac u javnom interesu – podrška inicijativi civilnog društva u javnom interesu, Balkanska mreža za istraživačko novinarstvo, decembar 2016. do decembra 2019, 325.313.92 evra. Cilj projekta je bilo unapređenje uslova za funkcionisanje slobodnih i pluralističkih medija koji rade u interesu javnosti u pogledu praćenja javnih sredstava.

Podeli

Comments are closed.