CARDS

balkans-1Ključni prioritet u spoljnim odnosima EU jeste promovisanje stabilnosti i mira na zapadnom Balkanu, ne samo na humanitarnim osnovama već i zato što su konflikti u ovom regionu nespojivi sa širim ciljem uspostavljanja sigurnosti i napretka na čitavom evropskom kontinentu.  

Od 1991. EU je zapadnom Balkanu kroz razne programe pomoći dala 6 milijardi €. U 2000. pomoć regionu je pružana kroz novi program pod nazivom KARDS (Program pomoći zajednice za obnovu, razvoj i stabilizaciju) usvojen propisom Saveta (EZ) broj 2666/2000, 5. Decembra 2000.

Širi cilj ovog programa je da podrži učešče zemalja zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora, uključujući Kosovo po rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija 1244 od 10. Juna 1999, kao i bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju ) u procesu stabilizacije i pridruživanja (PSP).

Proces stabilizacije i pridruživanja je okosnica politike EU prema regionu. Teži da promoviše stabilnost u regionu i istovremeno omogućava bližu saradnju sa EU. Ključni element PSP -a, za zemlje koje su postigle značajan napredak kada je reč o političkim i ekonomskim reformama i administrativnom kapacitetu, je zvanični ugovorni odnos sa EU u okviru Sporazuma o stabilnosti i pridruživanju (SSP). SSP je zamišljen tako da pomogne svakoj od zemalja da napreduje prema svojim mogućnostima a u pravcu šire evropske integracije.

Ovim programom obezbediće se regionu 4.6 milijardi evra u periodu 2000-2006. za investicije, izgradnju institucija, ali i druge mere potrebne da se postignu četiri glavna cilja:

  1. rekonstrukcija, demokratska stabilnost, pomirenje i povratak izbeglica
  2. razvoj institucija i zakonodavstva uključujući usklađivanje sa normama i pristupima Evropske Unije, da bi se podržala demokratija i vladavina zakona, ljudska prava, građansko društvo i mediji kao i rad slobodnog tržišta
  3. održivi ekonomski i društveni razvoj, uključujući strukturalne reforme
  4. bliskiji odnosi i regionalna saradnja među zemljama, kao i njihova saradnja sa EU i zemljama kandidatima u centralnoj Evropi.

Od rane 2005. Generalni direktorat za proširenje je bio odgovoran za upravljanje svim odnosima sa zemljama zapadnog Balkana. Ovo uključuje političke odnose i razvoj, kao i upravljanje KARDS programom.

Pomoć Evropske Unije u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj je u nadležnosti Delegacija Evropske komisije u ovim zemljama. Evropska agencija za rekonstrukciju (Propis saveta br. 2667/2000-05/12/200) je odgovorna za pomoć u Srbiji i Crnoj Gori uključujući Kosovo po rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija 1244 od juna 1999, kao i u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji.

U svakom momentu postoje na stotine projekata u realizaciji u svim sektorima, zemljama i regionima, od kojih su neki dostupni u vidu studija.

PRILOG: Annual Programmes

Working on the basis of the political objectives set by the European Commission, the Agency’s annual action programmes detail the context, strategic framework and sector priorities for its work in Serbia.

These programmes go through an approval process involving the European Commission, the Agency’s Governing Board, and the EU Member States’ Cards Committee.

They fit within the EU Country Strategy Paper (CSP) for Serbia & Montenegro for the period 2002-2006, the Multi annual indicative programme (MIP) for Serbia & Montenegro for the period 2002-2004 and the Multi annual indicative programme (MIP) 2005-2006 for Serbia & Montenegro including Kosovo as defined by the United Nations Security Council Resolution 1244.

Some programmes are part of a wider Regional Strategy Paper (Regional CSP) for the CARDS assistance programme to the Western Balkans (Albania, Bosnia & Herzegovina, Serbia & Montenegro, the former Yugoslav Republic of Macedonia) for 2002-2006 and the consequent Multi-annual Indicative Programme (Regional MIP) for 2002-2004 and (Regional MIP) for 2005-2006.

Serbia 2006€144 million
Serbia 2005€154.5 million
Serbia 2004€212 million, April 2004
Serbia 2003 (project overview)€229 million, April 2003
Serbia 2002 (project overview)€170.7 million, March 2002
Serbia 2001 part 2€50.3 million, October 2001
Serbia 2001 part 1€143.5 million, May 2001
Serbia 2000€185 million, November 2000