Europe Aid

Kancelarija za saradnju EuropeAid je Generalni direktorat (GD) Evropske komisije koji obezbeđuje razvojnu pomoć širom sveta. Mi pretvaramo u praksu strategije i politike GD za razvoj afričkih, karipskih i zemalja Pacifika i GD za spoljne odnose za druge regione i zemlje sveta. Naša glavna misija je da iskoristimo instrumente spoljne pomoći Evropske komisije u bliskoj saradnji s njenim partnerima.

ec.europa.eu/europeaid/who/