IPA 2012

Potpisivanje Finansijskog sporazuma za nacionalni IPA 2012 program predstavlja šestu tranšu sredstava koje je EU namenila Republici Srbiji od ukupno 1,4 milijarde evra u period od 2007. godine do 2013. godine.

U okviru sporazuma planirano je da se sprovedu projekti ukupne vrednosti 172 miliona evra, koliko je EU namenila Srbiji za 2012. godinu iz pretpristupnih IPA fondova.

Podrška je upućena sledećim sektorima:

  1. Jačanje vladavine prava kroz poboljšanje efikasnosti pravosudnog sistema, sa posebnom podrškom sudstvu, tužilaštvu i policiji (17 miliona evra) i reforma javne uprave (16 miliona evra)
  2. Podrška  društvenom  razvoju kroz bolju socijalnu inkluziju manjinskih grupa, pogotovo Romske populacije, podrška politici zapošljavanja, razvijanje socijalnih usluga i modernizacija obrazovanja (24 miliona evra)
  3. Zaštita životne sredine, borba protiv klimatskih promena i promovisanje održivih izvora energije (57,5 miliona evra)

Ostali fondovi biće usmereni izmedju ostalog i na rešavanje stambenih uslova interno raseljenih i izbeglih lica i zatvaranje preostalih kolektivnih centara, podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju, slobodi medija kao i razvijanju malih i srednjih preduzeća.

Zaključno sa ovim sporazumom, celokupna donacija iz pretpristupnih fondova Evropske unije Srbiji  iznosi preko 2.4 milijarde evra.

Dokumenti: