IPA 2013

Prema nacionalnom programu za Srbiju koji je Evropska komisija usvojila u decembru, u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) za 2013. godinu namenjeno je 178,7 miliona evra za podršku strukturnim reformama.

Sredstva će pomoći sprovođenje reformi u ključnim oblastima kao što su vladavina prava, javna uprava, socijalna inkluzija, razvoj privatnog sektora, transport, životna sredina, energetika i poljoprivreda. Ove reforme su ključni elementi procesa evropskih integracija zemlje i direktno će poboljšati svakodnevni život građana Srbije.

Konkretno, program će pomoći Srbiji u oblasti vladavine prava kroz podršku sprovođenja nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, poboljšanje zatvorskog sistema i jačanje nezavisnosti i nadležnosti pravosudnog sistema.

Novac će biti korišćen i za jačanje efikasnosti carinske uprave za kontrolu granica i objekata u Srbiji.

Sredstva EU će biti investirana i u poboljšanje kapaciteta javne uprave na centralnom i lokalnom nivou kroz razvoj upravljanja javnim finansijama u zemlji i javne nabavke.

Zahvaljujući ovom programu, u 34 opštine u južnoj i jugozapadnoj Srbiji će se razvijati kapacitet lokalnih samouprava, uslovi za poslovanje i razvoj infrastrukture, podržaće se sprovođenje socijalne inkluzije i politika zapošljavanja.

Razvoj privatnog sektora će biti podržan kroz mere koje će poboljšati poslovni ambijent u Srbiji, povećati konkurentnost srpskih preduzeća i podržati investicije u istraživanja i inovacije.

Novac EU će biti iskorišćen i za poboljšanje uslova plovidbe na Dunavu.

Uključujući iznos odobren za 2013. godinu, predpristupna pomoć EU Srbiji od 2001. godine dostigla je 2,6 milijardi evra.

 1. Public Administration Reform Sector
 2. Support to further modernisation of the Customs Administration and improved border management in the Republic of Serbia
 3. Justice Sector
 4. Home Affairs Sector
 5. Prevention and Fight Against Corruption
 6. Transport Sector
 7. Environment and Climate Change Sector
 8. Support to Agriculture and rural development
 9. Support for participation in EU Programmes
 10. Support for European Integration and Development of the Project Pipeline 2014-2020
 11. National Programme for Serbia
 12. Private sector development
 13. European PROGRESS
 14. Energy Sector
 15. Social Development
 16. Participation to JASPERS