Postignut politički dogovor o novom pretpristupnom paketu vrednom preko 14 milijardi evra

0

Evropski parlament i Savet Evropske unije postigli su politički dogovor o novom Instrumentu za pretpristupnu pomoć (IPA III) za period Višegodišnjeg finansijskog okvira 2021-2027. Dogovorili su se o prioritetima, ciljevima i upravljanju modernizovanim IPA III finansiranjem, koje će vredeti 14,2 milijarde evra i podržaće sprovođenje reformi povezanih sa EU.

Evropska komisija je pozdravila sporazum. Ovaj instrument podržava kandidate i potencijalne kandidate na njihovom putu ka ispunjavanju kriterijuma za pristupanje EU kroz duboke i sveobuhvatne reforme. Sporazum će biti preveden u pravne tekstove, koje će morati da odobre Evropski parlament i Savet.

Komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varelji prokomentarisao je: „Ovaj dugo očekivani sporazum o našoj ambicioznoj finansijskoj pomoći predstavlja pozitivan, dobrodošao i snažan signal za Zapadni Balkan i Tursku. Dogovoreni paket predstavlja solidnu investiciju u budućnost regiona proširenja i EU, podržavajući sprovođenje ključnih političkih, institucionalnih, socijalnih i ekonomskih reformi u skladu sa standardima EU i postepeno usklađujući sa njenim pravilima i politikama. Obezbediće finansiranje Ekonomsko-investicionog plana za Zapadni Balkan, ključnog alata za podršku ekonomskom oporavku ovog prioritetnog regiona. Kroz ulaganja u ključne sektore, uključujući povezanost, infrastrukturu, životnu sredinu i klimu, kao i energiju i digitalnu transformaciju, podstaći će konvergenciju sa EU i doneti jasnu korist za građane. “

U poređenju sa IPA I i IPA II, novi instrument će pružiti podršku Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj sa ukupnim budžetom od 14,162 milijarde evra u tekućim cenama za period 2021-2027, počevši retroaktivno od 1. januara 2021.

IPA III predstavlja učvršćen pristup zasnovan na politikama, sa strateškim i dinamičnim raspoređivanjem pomoći, stavljajući u osnovnu osnovu „osnove“: Fokusiranje na vladavinu prava i poštovanje osnovnih vrednosti; jačanje demokratskih institucija i reforme javne uprave; promociju ekonomskog upravljanja i reformi sa ciljem konkurentnosti.

Novi instrument će povećati usmjeravanje ka Uniji, jer se njegovo programiranje zasniva na tematskim prioritetima, a ne na okvirima zemalja. To omogućava nagrađivanje učinka i napretka ka ključnim prioritetima i povećanu fleksibilnost u odgovoru na nove potrebe partnera na njihovom putu ka pristupanju.

Biće osigurana koherentnost i komplementarnost između IPA III i novog, skoro 80 ​​milijardi evra vrednog Instrumenta za susedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju (NDICI) – Globalna Evropa, uključujući tematske i komponente brzog reagovanja NDICI – Globalna Evropa koje takođe koriste kandidatima i potencijalnim kandidatima . Strateška ulaganja u povezanost infrastrukture, MSP, energetsku efikasnost, inovacije, digitalnu i zelenu ekonomiju biće grupisana putem Garancije za spoljne akcije u okviru NDICI – Global Europe, koja će imati kapacitet da garantuje investicije do 53,4 milijarde EUR širom sveta (uključujući i korisnike IPA).

Pozadina i sledeći koraci

Pretpristupni fondovi EU dobra su investicija u budućnost i kandidata za proširenje i same EU. Cilj instrumenta je pružiti podršku korisnicima u usvajanju i sprovođenju političkih, institucionalnih, pravnih, administrativnih, socijalnih i ekonomskih reformi potrebnih za usklađivanje sa pravima i obavezama članstva u Uniji, doprinoseći time njihovoj stabilnosti, sigurnosti i prosperitetu. Te reforme trebalo bi da građanima pruže veće mogućnosti i omoguće razvoj standarda jednakih onima koje uživaju građani EU. Pretpristupni fondovi takođe pomažu EU da postigne svoje ciljeve u pogledu održivog ekonomskog oporavka, snabdevanja energijom, transporta, životne sredine i klimatskih promena i digitalne transformacije.

Politički sporazum je uravnotežen i pokriva poslednje otvorene elemente pregovora, uglavnom u vezi sa upravljanjem novim instrumentom i mogućnošću modulacije pomoći. Ovaj politički sporazum sada će biti preveden u zakonski tekst, pre nego što dve institucije pokrenu postupak potvrde za formalno usvajanje IPA III. Usvajanje instrumenta očekuje se na jesen. Jednom usvojena, IPA III biće primenjena odobravanjem Programskog okvira za period 2021-2027, koji će pružiti strateški okvir i programske prioritete za finansijsku implementaciju akcija.

Za više informacija

Infografika o instrumentu za pretpristupnu pomoć (IPA III)

* Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SB UN 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Podeli

Comments are closed.