Znanje u rukama svakog deteta

0

„Imam dve sestre i brata, i jedan računar. Bilo je teško zato što nisam mogao da pratim onlajn nastavu jer smo svi imali časove u isto vreme“ priča nam Bora, bistrooki i nasmejani dvanaestogodišnji dečak, đak Prve obrenovačke osnovne škole.

Isti problem imao je Dimitrije koji je jedan, spor računar, delio sa dva brata i sestrom.

„Dešavalo se da kasnimo na čas, da ne završimo domaći na vreme“ kaže Dimitrije.

Oko 20% đaka ove škole, koja su iz romske zajednice i marginalizovanih grupa, nema tehničke mogućnosti za učešće u nastavi na daljinu, a koja je najčešće bila jedini način praćenja časova tokom pandemije.

„Nemaju čak ni internet, ni kablovsku, i deca nisu u mogućnosti da prate onlajn nastavu. Neki učenici ne znaju ni kako izgleda tablet, laptop. Morali su nastavnici da šalju materijal Pedagoško-psihološkoj službi, pa da mi to štampamo, pa stavimo u koverte pa nosimo po terenu“, objašnjava Dejan Jovanović, koji već jedanaest godina radi kao pedagoški asistent.

Tehnički problemi, neraspoloženje dece, neusklađenost očekivanja nastavnika, nedostatak radne atmosfere i podrške porodice kod kuće najveće su barijere u procesu učenja na daljinu.

Zato što je obrazovanje u vreme pandemije pravo svakog deteta, Delegacija Evropske unije u Srbiji, UNICEF i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja odgovaraju na COVID-19 krizu kroz projekat „Premošćavanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu“. Da bi deca imala pristup kvalitetnom učenju na daljinu i unapredila digitalne kompetencije, obezbeđeno je 1950 IT uređaja koji će biti raspoređeni u 30 škola i još 250 računara za sve pedagoške asistente u zemlji.

Formiraće se klubovi za učenje kao novi vid podrške učenicima u učenju i biblioteke digitalnih tehnologija iz kojih će đaci iznajmljivati tablete. U redovnom režimu nastave, oprema će biti korišćena za unapređenje kvaliteta nastave i koristiće je svi nastavnici i 12.000 dece u ovim školama.

Prva obrenovačka škola dobila je 63 tableta za učenike i 3 laptop računara za nastavnike i pedagoškog asistenta.

Najviše im se raduju deca. Bora se prvi javlja da preuzme tablet. 

„Kada dođem u školu imaću tablet tako da ću moći da pratim nastavu i da naučim sve i svašta. Moći ću da naučim PowerPoint, da pošaljem neki mejl, da uđem na YouTube. Ako nešto ne znam nešto, pomoćiće mi nastavnici i drugari“, kaže Bora.

Dimitrije, koji u slobodno vreme uči strane jezike i snima za YouTube zanimljive klipove iz istorije i geografije, više neće morati kod kuće da čeka u redu za računar.

„Razmišljam da budem programer, to me uvek privlačilo da pravim razne programe, možda i igrice“, samouvereno nam priča trinaestogodišnji Dimitrije.

Njihova drugarica Jana, koja priznaje da nije veliki stručnjak za IT tehnologije, zna da će joj rad na tabletu dosta pomoći u životu.

„Čime god da se budem bavila sigurno će mi trebati to znanje i onda mogu ovde da dođem da provežbam. Kad mi se završe časovi mogu na tabletu da uradim domaći i da posle budem slobodna i idem napolje“, kaže Jana.

Kroz projekat će se unaprediti  pedagoške i digitalne kompetencije nastavnika jer one e doprinose povećanju kvaliteta obrazovanja svih učenika. To zna i Jelica Kovačević, koja 20 godina radi kao školska bibliotekarka, i koja će učenicima pomagati i iznajmljivati tablete.

„Dobijena IKT oprema će unaprediti rad naše školske biblioteke, podićiće na jedan novi, viši, savremeniji način rada koji je neophodan u 21. veku, a posebno danas u vreme pandemije“, objašnjava Jelica.

Njeno mišljenje deli i kolega Dejan.

„Biće svima lakše, pogotovu učenicima. Pomoći ćemo im i oni će kroz naš rad stići sve to i imaće bolji uspeh u školi. Biće ravnopravni sa drugim učenicima“, objašnjava Dejan. 

Učenici uključeni u projekat dobiće direktnu, adekvatnu i individualizovanu podršku za nastavak obrazovanja i svakodnevni život, kao i psihosocijalnu podršku, stećiće veće samopouzdanje i kompetencije čime će se smanjiti digitalni jaz. Jer važno je omogućiti svakom detetu u Srbiji da se obrazuje kako u redovnim tako i u vanrednim uslovima i stekne kompetencije koje će mu omogućiti zaposlenje.

Projekat „Premošćavanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu“ je jedan od tekućih projekata kojim Evropska unija, kao najveći donator u Srbiji, podržava modernizaciju sistema obrazovanja i usklađivanje sa standardima i praksama zemalja EU. Od 2003. godine, EU je donirala za reformu sektora obrazovanja više od 100 miliona evra – za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, renoviranje i opremanje škola i fakulteta, podršku inkluzivnom obrazovanju itd. Podrška Evropske unije sprovodi se u saradnji sa Vladom Srbije.  

Podeli

Comments are closed.