Evropska komisija predstavila uputstvo o bezbednom putovanju i ponovnom pokretanju turističke industrije

0

Evropska komisija predstavila je paket smernica i preporuka, kojima se pomaže državama članicama da postepeno ukinu ograničenja putovanja i omogući turističkim preduzećima da se ponovo otvore, nakon višemesečnog zatvaranja, poštujući neophodne zdravstvene mere opreza.

Smernice Komisije imaju za cilj da pruže ljudima priliku da se odmore, relaksiraju i osete svež vazduh. Čim zdravstvena situacija to dozvoli, ljudi bi trebalo da budu u stanju da budu u kontaktu sa prijateljima i porodicom, u svojoj zemlji članici EU ili preko granice, uvažavajući sve bezbednosne i mere predostrožnosti. Paket takođe ima za cilj da pomogne turističkom sektoru EU da se oporavi od pandemije, kroz podršku preduzetnicima i obezbeđivanje da Evropa i dalje bude značajna destinacija za posetioce.

Komisija dalje pojašnjava da su slobodno kretanje i prekogranična putovanja ključni za turizam. Kako države članice uspevaju da smanje cirkulaciju virusa, ograničenja na slobodno kretanje trebalo bi da budu zamenjena usmerenim merama. Ako uopšteno ukidanje ograničenja nije opravdano zdravstvenom situacijom, Komisija predlaže fazni i koordinirani pristup koji započinje ukidanjem ograničenja između područja ili država članica sa dovoljno sličnim epidemiološkim situacijama.

Pristup takođe mora biti fleksibilan, uključujući mogućnost ponovnog uvođenja određenih mera ukoliko to zahteva epidemiološka situacija. Države članice treba da deluju na osnovu sledeća 3 kriterijuma:

  • Epidemiološki, posebno usredsređen na područja u kojima se situacija poboljšava, zasnovana na smernicama Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i korišćenjem regionalne mape koju je razvio ECDC;
  • Sposobnost primene mera zadržavanja tokom celog putovanja, uključujući na graničnim prelazima, uključujući dodatne zaštitne mere i mere u kojima je fizičko distanciranje teško teško obezbediti
  • Ekonomska i socijalna razmatranja, prvobitno dajući prioritet prekograničnom kretanju u ključnim oblastima rada, ali uključujući i lične razloge.

Države članice su se, uz podršku Komisije, složile o smernicama za obezbeđivanje prekogranične interoperabilnosti između aplikacija za praćenje, tako da građani mogu biti upozoreni na potencijalnu infekciju koronavirusom i kada putuju u EU. Ova inicijativa će usmeravati programere koji rade sa nacionalnim zdravstvenim vlastima.

Takve aplikacije za praćenje moraju biti dobrovoljne, transparentne, privremene, zaštićene od sajber napada, koristiti anonimne podatke, trebalo bi da se oslanjanjaju na Bluetooth tehnologiju. Interoperabilnost je od presudne važnosti: građani EU moraju biti u mogućnosti da primaju upozorenja o mogućoj infekciji na siguran i zaštićen način, bez obzira na to gde se nalaze u EU i kakvu god aplikaciju da koriste. Komisija podržava države članice u pronalaženju ispravnog rešenja, u skladu s principima navedenim u okviru alata EU i smernicama Komisije o zaštiti podataka.

Detaljnije

Podeli

Comments are closed.