Evropska komisija predložila prilagođavanje šeme odobravanja izvoza medicinske opreme

0

Evropska komisija započela je konsultacije sa državama članicama EU o nacrtu uredbe za prilagođavanje šeme dozvola za izvoz uspostavljene 15. marta. Hitna mera ističe 25. aprila 2020. godine.

U skladu sa globalnim obavezama EU u borbi protiv pandemije koronavirusa, šema u nacrtu uredbe je privremena, ciljana, proporcionalna i transparentna. Nova uredba predviđena je da se primjenjuje na ograničen period od 30 dana (od 26. aprila 2020.) i obuhvata jednu jedinstvenu kategoriju proizvoda, zaštitne maske.

Službe Komisije tvrde da je to jedina preostala kategorija u kojoj je potrebno izvozno odobrenje da bi se osiguralo adekvatno snabdevanje radi zaštite zdravlja Evropljana.

Nova šema podrazumeva neke promene u geografskom obimu. Pored prethodno postojećih izuzetaka, izuzeće izvozne dozvole za region Zapadnog Balkana, koji je uključen u proces integracije sa Unijom, kao i Gibraltarom i teritorijama država članica koje nisu uključene u carinsku uniju EU.

U duhu međunarodne solidarnosti, nova šema sada izričito zahteva od država članica da odobre izvoz hitnih potrepština u kontekstu humanitarne pomoći i da brzo obrade odgovarajuće prijave.

Nova šema takođe traži od država članica da dozvole izvoz državnim agencijima koje su zadužene za distribuciju lične zaštitne opreme ili koje učestvuju u borbi protiv epidemije koronavirusa, pod uslovom da provere dostupnost kod Komisije. U skladu s naporima Komisije da uskladi ponudu i potražnju u EU, uredba obavezuje države članice da se prilikom procene da li će izdati odobrenje za izvoz konsultuju sa Evropskom komisijom.

Komisija donosi mišljenje u roku od 48 sati od prijema zahteva. U tom kontekstu, osnovano je telo koje će koordinisati napore kako bi se uskladila ponuda i potražnja u EU i osigurala da raspoloživa zaliha materijala ide tamo gde je najpotrebnije. Nacrt uredbe takođe uključuje klauzulu o preispitivanju koja će omogućiti Komisiji da prilagodi obim proizvoda ili trajanje odredbi u svetlu daljeg razvoja događaja.

U duhu transparentnosti, nacrt uredbe zahteva da države članice izveštavaju Komisiju o odobrenim i odbijenim ovlašćenjima i obavezuje Komisiju da javno izveštava o tim dešavanjima. Šema odobrenja za izvoz deo je mera koje je EU preduzela za rešavanje epidemiološke krize izazvane koronavirusom.

Podeli

Comments are closed.