Evropska komisija traži inovativna rešenja za borbu protiv koronavirusa

0

Evropska komisija poziva startupe i mala i srednja preduzeća sa tehnologijama i inovacijama koji bi mogli da pomognu u lečenju, testiranju, nadgledanju ili drugim aspektima epidemije koronavirusa da se prijave za sledeći krug finansiranja od strane Evropskog saveta za inovacije (EIC). Rok za podnošenje prijava za akcelerator EIC-a je u petak,  20. marta do 17 sati (po briselskom vremenu).

Sa budžetom od 164 miliona evra, ovaj poziv nema unapred definisane tematske prioritete i podnosioci zahteva sa inovacijama u vezi sa koronavirusom biće ocenjeni na isti način kao i ostali aplikanti. Ipak, Komisija će nastojati da ubrza dodelu bespovratnih sredstava EIC-a i kombinovano finansiranje (kombinovanje grantova i ulaganje u kapital) relevantnim inovacijama u oblasti borbe protiv koronavirusa, kao i da olakša pristup drugim izvorima finansiranja i ulaganja.

EIC već podržava određeni broj startup-ova i malih i srednjih preduzeća sa inovacijama koje su relevantne za koronavirus, a koji su dodeljeni u prethodnim krugovima. Ovo uključuje projekat EpiShuttle za specijalne izolacione jedinice, m-TAP projekat filtracione tehnologije za uklanjanje materijala zaraženog virusom i MBENT projekat za praćenje mobilnosti ljudi tokom epidemija.

Podeli

Comments are closed.