Koronavirus: Komisija podstiče hitno potrebna istraživanja i inovacije sa dodatnih 122 miliona evra

0

Evropska komisija je iz svog programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020 iskoristila još 122 miliona evra za hitno potrebna istraživanja o virusu korona, navodi se na zvaničnom sajtu Komisije.

Novi poziv za iskazivanje interesa doprinosi obećanju Komisije, da će iznos od 1,4 milijarde evra biti upućen inicijativi Globalni odgovor na koronavirus, koju je pokrenula predsednica Evropske komisije, Ursula fon der Lajen 4. maja 2020.

Novi poziv je najnoviji dodatak nizu istraživačkih i inovacijskih akcija koje finansira EU za borbu protiv koronavirusa. Dopunjuje ranije akcije za razvoj dijagnostike, lečenja i vakcina jačanjem kapaciteta za proizvodnju i primenu lako dostupnih rešenja kako bi se brzo odgovorilo na hitne potrebe. Takođe će poboljšati razumevanje uticaja epidemije na ponašanje i socio-ekonomske efekte.

Marija Gabrijel, komesarka za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i omladinu, izjavila je sledeće:

„Omogućujemo sva raspoloživa sredstva za borbu protiv ove pandemije testiranjem, lečenjem i prevencijom. Ali da bismo pobedili koronavirus, moramo razumeti i kako utiče na naše društvo i kako najbolje i najbrže usmeriti intervencije. Moramo istražiti tehnološka rešenja za bržu proizvodnju medicinske opreme i snabdevanja, praćenje i sprečavanje širenja bolesti i bolju brigu o pacijentima. “

Tijeri Breton, komesar za unutrašnje tržište, dodao je:

„Podržavamo zdravstvene organe, zdravstvene radnike i širu javnost u svim državama članicama u rešavanju krize sa koronavirusom. U tu svrhu implementiramo inovativne tehnologije i alate koji se brzo mogu koristiti da biste sprečili, optimalno lečili i oporavili od ove pandemije i pripremili se za njenu posledicu. To uključuje digitalna rešenja i tehnologije kao što su telemedicina, podaci, veštačka inteligencija, robotika i fotonika.“

Projekti finansirani u okviru ovog poziva trebalo bi da zamene proizvodnju za brzu proizvodnju vitalnih medicinskih potrepština i opreme potrebnih za testiranje, lečenje i prevenciju, kao i da razviju medicinske tehnologije i digitalne alate za poboljšanje otkrivanja, nadzora i nege pacijenata.

Novo istraživanje će se zasnivati na velikim grupama pacijenata širom Evrope, a bolje razumevanje ponašanja i socio-ekonomskih uticaja epidemije koronavirusa moglo bi pomoći poboljšanju strategija lečenja i prevencije.

Rok za podnošenje prijava je 11. jun 2020, a poziv će biti usmeren na brzo postizanje rezultata.

Evropi i svetu uopšte hitno su potrebna inovativna rešenja za suzbijanje i ublažavanje epidemije i za bolju brigu o pacijentima, preživelima, ranjivim grupama, zdravstvenom osoblju i njihovim zajednicama. Zbog toga Evropska komisija ima za cilj da istraživački rad započne što je brže moguće, kroz kraće vremenske rokove za pripremu izjava o zainteresovanosti, i za njihovu ocenu.

Nova rešenja moraju biti dostupna i pristupačna za sve, u skladu sa principima Globalnog odgovora na koronavirus. U tu svrhu, Komisija će u sporazume o grantovima, koje su rezultat ovog novog poziva, uključiti brze klauzule o razmeni podataka kako bi osigurale da se nalazi i ishodi mogu odmah koristiti.

Ovaj novi poseban poziv u okviru programa Horizont 2020 dopunjava ranije akcije podrške 18 projekata sa 48,2 miliona evra za razvoj dijagnostike, lečenja, vakcina i spremnosti za epidemije, kao i 117 miliona evra uloženih u 8 projekata dijagnostike i lečenja kroz Inicijativu za inovativne lekove. i mere za podršku inovativnim idejama putem Evropskog saveta za inovacije. On sprovodi akciju 3 Akcionog plana ERAvsCorona, radnog dokumenta koji je rezultat dijaloga službi Komisije i nacionalnih institucija.

Novim pozivom biće obuhvaćeno pet oblasti sa sledećim indikativnim budžetima:

  • Zamena proizvodnje vitalnih medicinskih potrepština i opreme (23 miliona evra)
  • Medicinske tehnologije, digitalni alati i analitička veštačka inteligencija za poboljšanje nadzora i nege na visokim nivoima spremnosti za tehnologiju (56 miliona evra)
  • Bihevioralni, socijalni i ekonomski uticaji reakcija na epidemiju (20 miliona evra)
  • Panevropska grupa COVID-19 (20 miliona evra)
  • Saradnja postojećih EU i međunarodnih grupa od značaja za COVID-19 (3 ​​miliona evra)

 Horizont 2020 je okvirni program Evropske unije za istraživanje i inovacije. Za period od 2014. do 2020. godine, predviđen je budžet od više od 77 milijardi evra, uz privatna i nacionalna ulaganja koja će dodeljeni novac privući. Horizont 2020 je namenjen svim fizičkim i pravnim licima iz zemalja EU i pridruženih zemalja, među kojima je od jula 2014. i Srbija.

Srbija je od početka učešća u programa Horizont 2020 dobila 311 projekata ukupne vrednosti od 102,6 miliona evra. Horizont 2020 biće zamenjen novim programom za dugoročno finansiranje u oblasti istraživanja i inovacija – Horizont Evropa koji bi trebalo da počne sa realizacijom 1. januara 2021 godine.

Evropska unija pruža podršku Srbiji za učešće u programu Horizont 2020, a nastaviće i za program Horizont Evropa, kroz projekat Podrška učešću u EU programima koji pomaže potencijanim aplikantima u razvijanju projekta ne samo za Horizont, već i za sve ostale EU programe dostupne u Srbiji.

Podeli

Comments are closed.