Zajedničkim snagama protiv šumskih požara

0

Svesni da prirodne katastrofe poput požara ne poznaju granice, Fakultet zaštite na radu u Nišu u partnerstvu sa Akademijom Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske i Direkcijom za zaštitu od požara i civilnu zaštitu Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske sprovode  projekat ,,Program zajedničke obuke za prevenciju i upravljanje šumskim požarima’’ u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Bugarska.

Kroz projekat koji je započeo novembra 2016. godine nabavljena je savremena oprema za što efikasnije suočavanje sa šumskim požarima u pograničnim područjima dve države. Specijalno vatrogasno vozilo za šumske požare stiglo je u Akademiju Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske, oprema za (inter)nacionalne sisteme za uzbunjivanje dopremljenja je sofijskom Alternativnom centru za nacionalne operacije dok je Fakultetu zaštite na radu u Nišu isporučen softver za simulaciju i gašenje šumskih požara. Takođe kroz projekat je nabavljena najsavremenija laboratorijska oprema za ispitivanje u oblasti zaštite od požara: kalorimetar za određivanje toplotne snage, kalorimetar sa kiseoničnom bombom, uređaj za termogravimetrijsku analizu i analitička vaga, istakao je tehnički administrator projekta doc. dr Milan Protić sa Fakulteta zaštite na radu.

Budžet projekta ,,Program zajedničke obuke za prevenciju i upravljanje šumskim požarima’’ iznosi više od 580 hiljada evra i biće realizovan do kraja novembra 2018. Tokom juna na Fakultetu zaštite na radu u Nišu održane su obuke za studente i predstavnike lokalnih samouprava iz Srbije i Bugarske. Sa idejom da se u prevenciju šumskih požara uključe mladi, ali edukovani ljudi, kroz projekat je do sada obučeno tridesetoro studenata iz obe zemlje za rad na laboratorijskoj opremi i specijalizovanom softveru. Edukacija nije zaobišla ni one nešto starije pa je desetoro predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije i Bugarske prošlo kroz obuku o rizicima od šumskih požara, metodama detekcije, razlozima izbijanja požara, kao i o merama za ublažavanje posledica na mestima pogođenim šumskim požarima.

Projekat ,,Program zajedničke obuke za prevenciju i upravljanje šumskim požarima’’ se završava 22. novembra, ali su njegovi efekti dugoročni – kako po projektne partnere tako i za stanovništvo pograničnog područja Srbija-Bugarska.

Podeli

Comments are closed.