Evropski dan lokalne samouprave

0

“Zakonodavstvo EU se zaista bavi životima ljudi i mora da se sprovodi na lokalu, tamo gde ljudi žive“, rekao je šef Delegacije Evropske unije, ambasador Sem Fabrici, na konferenciji povodom Evropskog dana lokalne samouprave.

Evropski dan za lokalne samouprave je događaj koj se prvi put održava ove godine, kao platforma za promociju Evropske unije i njenih vrednosti prema lokalnoj samoupravi, ali i kao mogućnost i prilika za razmenu informacija o trenutnom stanju u procesu pristupanja Srbije EU i razmenu znanja o različitim politikama i zakonodavstvu EU i praksama relevantnim za lokalni nivo.

Svrha Evropskog dana za lokalne samouprava jeste podizanje svesti o relevantnim temama EU i promovisanje saradnje između različitih nivoa (evropski, nacionalni i lokalni), kao i solidarnost između građana u srpskim i evropskim lokalnim samoupravama.

Konferenciji su prisustvovali i ministar za evropske integracije – Jadranka Joksimović, kao i Antonio Ratković – gradonačelnik Sombora i predsednik Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).

Šef Delegacije EU istakao je i značaj sprovođenja zelene agende. Kaže i da je u procesu pristupanja uloga javne uprave jako važna, ali i civilnog društva.

“Kada gledamo pristupni process, zakon o javnoj upravi veoma je važan”, kazao je ambasador Fabrici.

On je objasnio i da da je jedno od ključnih načela Unije da ne preduzima ništa i ne radi umesto regiona i lokalnih samouprava, osim ako ta aktivnost ne bi bila delotvornija od onog što je ta samouprava u stanju da sprovede.

“EU neće ništa uraditi, osim ako lokalni ili regionalni nivoi ne mogu da u potpunosti sami to urade“, kazao je Fabrici i dodao da Unija pruža dodatne mehanizme i instrumente za sprovođenje programa, zatim pomaže regionima da donose odluke, a nacionalne regionalne parlamente osnažuje.

“Mislim da je današnji događaj, potpisivanje ovog memoranduma između Nacionalnog konventa i Fonda za evropske poslove Vojvodine važan korak za stvaranje još jače sinergije među civilnim društvom, lokalnim upravama”, zaključio je ambasador.

Ministar Joksimović rekla je da su evropske integracije i pristupni process važni za celo društvo.

“Klaster 5 i Klaster 1 su dominantan fokus lokalnih samouprava i kroz prepoznavanje i Nacionalnog konventa i Stalne konferencije gradova i opština kao ne samo savetnika, već kao aktivnih učesnika ovog procesa. Idemo ubrzano u pripremu Poglavlja 22 u okviru klastera 5 gde nam je izuzetno važno učešće lokalnih samouprava posebno regionalnih razvojnih instrumenata koji su mreža za mapiranje resursa što je takođe deo klastera 5, ali i priprema za korišćenje pretpristupnih fondova“, ističe ministar.

Joksimović je dodala da je akcioni plan već poslat Evropskoj komisiji.

“Proces pristupanja jedne zemlje EU mora da uključi lokalne samouprave  njihove građane, kako bi se videle prave potrebe građana, ali I kako bi evropske standarde prigbližio tim građanima”, rekao je Ratković.

Tokom konferenecije potpisan je Sporazum o saradnji SKGO sa Fondom za evropske poslove AP Vojvodine, kao i sa Nacionalnim konventom o EU.

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Marija Obradović, takođe se obratila.

 “Reforma javne uprave zajedno sa vladavinom prava i ekonomskim upravljanjem, jedan je od tri stuba procesa evropskih integracija naše zemlje, ali i jedan od preduslova za pristupanje EU, jer bez adekvatnih administrativnih kapaciteta ne možemo da sprovedemo reforme ni u drugim oblastima”, rekla je Obradović.

Podrška EU lokalnoj upravi

O značaju koji se pridaje lokalnoj samoupravi svedoči činjenica da je na lokalnom nivou već uloženo više od 400 miliona EUR sredstava Evropske unije. Evropska unija ima dugogodišnju podršku opštinama od 2000. godine.

Podrška EU pruža se kroz programe zasnovane na području za nerazvijene regije poput EU PRO / PROGRES ili kapitalne investicije kroz Program podrške opštinskoj infrastrukturi (MISP) poput izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ili deponija čvrstog otpada, različitih šema grantova u različitim sektorima, poput prekogranične saradnje, i u određenim oblastima politike kao što je podrška inkluziji Roma na lokalnom nivou.

Kontinuirana podrška EU u reformi državne službe na lokalnom nivou ima poseban značaj zbog svog značaja u sprovođenju efikasne reforme javne uprave.

Šta je Stalna konferencija gradova i opština

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je nacionalno udruženje lokalnih vlasti u Srbiji osnovano u Beogradu aprila 1953. SKGO je dobrovoljni savez gradova i opština čiji je cilj razvoj i unapređenje lokalne samouprave, umrežavanje i saradnja među gradovima i opštine u cilju delovanja u zajedničkom interesu i uspostavljanja saradnje na lokalnom i međunarodnom nivou.

Podeli

Comments are closed.