Rad sa invaliditetom

0

Raška oblast je zajedno sa južnom Srbijom jedna od najsiromašnijih u zemlji. Pronaći posao je teško, a za osobe sa invaliditetom ovo izgleda kao nepremostivi izazov. Nerazvijeno javno mnjenje o invaliditetu rezultira time da poslodavci uglavnom previđaju potrebe i veštine ljudi sa invaliditetom.

No mali koraci su učinjeni kako bi se ova slika promenila. U martu 2011. u okviru programa Evropskog partnerstva sa opštinama (PROGRES) koji finansiraju Evropska unija i Vlada Švajcarske, dogovorena je investicija u projekat opremanja radionice za izradu malih komada nameštaja u Raškoj, u kojoj bi lica sa invaliditetom učila da prave jednostavne komade nameštaja. 

Krojenje nove budućnosti

U periodu od devet meseci, budžet projekta (od čega je EU finansriala nešto preko 6,000 evra) „Podrška zapošljavanju osoba sa invaliditetom“ je iskorišćen za opremanje radionice opremom koja bi odgovarala osobama sa invaliditetom i brigu o obuci 10 lica sa invaliditetom u veštini izrade nameštaja.

Rezultati su bili ohrabrujući: ne samo da je radionica opremljena na način koji odgovara osobama sa invaliditetom i da je 10 lica završilo kurs izrade nameštaja, već je troje njih ubrzo zaposleno na period od šest meseci u proizvodnji drvenih oglasnih tabli za obližnji park prirode Golija. Udruženje koje je rukovodilo projektom je uspelo da zaposli i preostalih sedmoro polaznika kursa u okviru parka.

Javno mnjenje

Ljudi sa invaliditetom u Srbiji uglavnom potiču iz socijalno ugroženih porodica, nemaju posao i zavise od skromne državne pomoći. Srbija ulaže napore da popravi njihov položaj, pružajući im pomoć čitavim nizom pravnih i institucionalnih mehanizama. Na nivou zajednice, međutim, do nekih od najznačajnih promena u mišljenju javnosti o invaliditetu je došlo putem društvenih projekata, poput inicijative u Raškoj, u kojima su osobe sa invaliditetom bile aktivno uključene u život zajednice.

Osim toga, ovakvi projekti doprinose i popravljanju mišljenja ljudi sa invaliditetom o sebi samima. Tokom obuke u okviru projekta koji je finansirao PROGRES, učesnici su stekli nove veštine koje su im povećale šanse za pronalaženje posla, a jedan od rezultata je bio i taj što su obuku završili sa daleko većim samopoštovanjem.

Zlatan Vukosavljević, predsednik Udruženja građana za podršku osobama sa invaliditetom kaže: “Još pre završetka projekta smo dobili plaćeni posao što je pomoglo da se poveća motivacija i samopouzdanje osoba sa invaliditetom, a što opet pomaže njihovoj boljoj integraciji u društvo.”

PROGRES podržava kako male tako i projekte velikih razmera koji doprinose unapređenju opštih uslova života i ekonomskom razvoju opština u južnoj Srbiji. Ovaj najnoviji projekat usmeren na problem invaliditeta je samo jedan u nizu sličnih aktivnosti koje se odvijaju na nivou zajednice a finansira ih Fond za učešće građana.

Dodatne informacije

Projekat:  Podrška zapošljavanju osoba sa invaliditetom 

Realizacija:  Program Evropskog partnerstva sa opštinama – EU PROGRES, www.progresprogram.org

Podeli

Comments are closed.