Savet odobrio ukidanje ograničenja za putovanja za stanovnike nekih trećih zemalja

0

Savet EU usvojio je preporuku o postepenom ukidanju privremenih ograničenja za putovanja koja nisu od suštinskog značaja u EU. Ograničenja će biti ukinuta za zemlje navedene u preporuci, a ovaj spisak će biti revidiran i, ukoliko prilike dozvole, ažuriran na svake dve nedelje.

Na osnovu kriterijuma i uslova definisanih u preporuci, države članice od 1. jula treba da počnu sa ukidanjem ograničenja za putovanja na spoljnim granicama za stanovnike sledećih zemalja:

 • Alžir
 • Australija
 • Kanada
 • Gruzija
 • Japan
 • Crna Gora
 • Maroko
 • Novi Zeland
 • Ruanda
 • Srbija
 • Južna Koreja
 • Tajland
 • Tunis
 • Urugvaj
 • Kina, pod uslovom da potvrdi reciprocitet

Stanovnici Andore, Monaka, San Marina i Vatikana će u smislu ove preporuke biti smatrani stanovnicima EU.

Kriterijumi za ukidanje ograničenja koja su na snazi, tiču se pre svega epidemiološke situacije i mera zaštite, uključujući fizičko distanciranje, kao i ekonomske i društvene aspekte te se primenjuju kumulativno.

Kada je u pitanju epidemiološka situacija, treće zemlje na listi moraju da ispune sledeće kriterijume, naročito:

 • Da broj novozaraženih kovidom 19 u proteklih 14 dana i na 100.000 stanovnika bude blizu ili ispod proseka EU (od 15. juna 2020)
 • Da trend novih slučajeva tokom ovog perioda bude stabilan ili u opadanju u poređenju sa prethodnih 14 dana
 • Celokupni odgovor na kovid 19, uzimajući u obzir dostupne informacije, uključujući aspekte poput testiranja, nadzora, praćenje kontakata, sprečavanje širenja, lečenje i izveštavanje, kao i pouzdanost informacija i, ukoliko je potrebno, ukupni prosek rezultata u smislu Međunarodnog zdravstvenog pravilnika. U obzir treba uzeti i informacije o pomenutim aspektima koje dostavljaju delegacije EU.

Takođe, u obzir treba uzeti reciprocitet, redovno i na bazi pojedinačnih slučaja.

Kada su u pitanju zemlje za koje ograničenja i dalje važe, sledeće kategorije ljudi treba izuzeti iz tih ograničenja:

 • Građane EU i članove njihovih porodica
 • Lica sa dugotrajnim boravkom u EU i članove njihovih porodica
 • Putnike koji obavljaju funkciju ili imaju potrebu koja je od suštinskog značaja, u skladu sa Preporukom.

Ova preporuka se takođe odnosi na zemlje pridružene Šengenu (Island, Lihtenštajn, Norveška, Švajcarska).

Naredni koraci

Preporuka Saveta nije pravno obavezujući instrument. Vlasti država članica i dalje su odgovorne za sprovođenje ove preporuke. One mogu, uz punu transparentnost, da ograničenja za putovanja ukidaju postepeno samo za zemlje sa spisku.

Nijedna država članica ne bi trebalo da odluči da ukine ograničenja za treće zemlje koje nisu na spisku pre nego ta odluka bude doneta na koordinisan način.

Ovaj spisak trećih zemalja će biti revidiran na svake dve nedelje i Savet ga može ažurirati, ukoliko to bude moguće, uz konsultacije sa Komisijom i relevantnim telima i službama EU, a nakon procene ispunjenja gore navedenih kriterijuma.

Ograničenja za putovanja mogu biti potpuno ili parcijalno ukidana ili ponovo uvedena za treće zemlje koje su već na spisku u skladu sa promenama nekih od uslova i, shodno tome, u skladu sa procenom epidemiološke situacije. Ukoliko se situacija u bilo kojoj gore navedenoj trećoj zemlji brzo pogorša, pristupiće se procesu brzog donošenja odluka.

Kontekst

Komisija je 16. marta 2020. usvojila saopštenje u kom je preporučila uvođenje privremenih ograničenja u trajanju od mesec dana na sva putovanja koja nisu od suštinskog značaja iz trećih zemalja u EU. Šefovi država i vlada EU su se složili da će ta ograničenja primenjivati od 17. marta. Ograničenja za putovanja su produžena za još mesec dana u dva navrata, 8. aprila i 8. maja.

Komisija je 11. juna usvojila saopštenje u kom je preporučila dalji produžetak ograničenja do 30. juna 2020. i definisala pristup za postepeno ukidanje ograničenja za putovanja koja nisu od suštinskog značaja u EU od 1. jula 2020. Države članice od tada razgovaraju o kriterijumima i metodologiji za ukidanje ograničenja.

Podeli

Comments are closed.