XDEGREE povezao hrvatske i srpske partnere na polju energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije

0

Energetska efikasnost, odnosno smanjenje proizvodnih troškova, i povećanje energetske nezavisnosti u komunalnim preduzećima su među najvažnijim aspektima projekta „Eksploatacija različitih izvora u proizvodnji ’zelene’ energije XDEGREE“, koji sufinansira Evropska unija u sklopu IPA Intereg prekograničnog progama Hrvatska –Srbija. Pored ovoga, važni elementi projekta su i zaštita životne sredine te podizanje kvaliteta života stanovništva u regionu.

Predstavnici partnera na projektu – Univerziteta u Novom Sadu, JKP „Vodokanal“ Sombor, Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. i Poljoprivrednog instituta Osijek nedavno su se sastali u Somboru i govorili o pet glavnih budućih aktivnosti.

U pitanju su proizvodnja električne energije u Vinkovicima, proizvodnja električne toplotne energije i povećanje proizvodnje biogasa u Somboru, izgradnja laboratorije za ispitivanje biomase u Osijeku, kao i laboratorije za ispitivanje potencijala i kvaliteta proizvedenog biogasa u Novom Sadu.

Naime, somborski „Vodokanal“ već pročišćava otpadne vode i iz tog mulja proizvodi određene količine biogasa, a kako proizvode više no što im je potrebno, kroz saradnju sa Poljoprivrednim institutom u Osijeku, ostatak mulja kombinovaće sa zelenom, biljnom, masom koja će se proizvoditi u budućoj mobilnoj laboratoriji u Osijeku. Na taj način, kombinovanjem biljne mase i mulja dobijaće se energija a prvi vidljivi efekat biće ušteda u potrošnji električne energije u samom preduzeću.

S druge strane, vinkovački „Vodovod i kanalizacija“ već tri godine uspeva da obezbedi energetsku efiskasnost proizvodeći solarnu energiju iz sopstvene elektrane kapaciteta 80 kilovata. Na osnovu postojećeg iskustva, razrađena je ideja za novu elektranu od 380 kilovata odnosno biogasno postrojenje koje će se graditi u saradnji s partnerima na projektu.

Sva ova iskustva poslužiće partnerima s obe strane granice ali ne samo njima jer isti recept moći će da koriste svi oni koji žele da povećaju energetsku efikasnost i nezavisnost. Pored ovoga, u sklopu XDEGREE projekta biće izrađena studija koja će obuhvatiti analizu potencijala obnovljivih izvora energije u regionu i koja će biti osnov za razvoj budućih projekata u istoj oblasti.

Vrednost projekta je 1.696.336 miliona evra, a 85% finansira Evropska unija. Implementacija je počela u julu 2017. godine i trajaće 30 meseci, dakle do januara 2020. godine. Partnere na projektu sada očekuje raspisivanje tendera za kupovinu opreme i počeci izgradnje postrojenja i laboratorija.

Podeli

Comments are closed.