Pravosuđe iz ugla dece i mladih

0

Rezultati istraživanja „Pravosuđe po meri deteta iz ugla dece i mladih“, koje je u periodu od marta do septembra 2020. godine sproveo Centar za prava deteta (CPD) u okviru projekta „Prava deteta u Srbiji – Unapređivanje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije – CRIS“ uz finansijsku podršku Evropske unije kroz program „Prava, jednakost i državljanstvo“, ukazuju na to da deca i mladi iz opšte populacije generalno nisu informisani o pravima koja imaju u slučaju da dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom.

Tako, 44% dece i mladih uopšte nisu informisani o pravima koja imaju ukoliko dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom ili su delimično informisani (28%). Samo 3% ispitanika smatra da su deca i mladi u potpunosti informisani o pravima koja imaju u slučaju da dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom.

Rezultati ukazuju na značaj informisanja dece i mladih o pravima deteta u pravosudnom sistemu, što je i bio povod za izradu videa „Pravosuđe iz ugla dece i mladih“. Centar za prava deteta na taj način ukazuje na važnost informisanja dece i mladih o pravima koja imaju u slučaju da dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom.

U izradi videa, učestvovali su deca i mladi, koji se okupljaju u Klubu DX (Dečji informacioni i kulturni centar – Klub DX), pri Centru za prava deteta, jer je participacija dece, kao jedan od osnovnih principa Konvencije o pravima deteta, veoma bitna komponenta na projektu. Od maja 2020. godine, članovi i članice Kluba DX se edukuju o međunarodnim standardima pravde po meri deteta i osnažuju da budu zagovornici za njihovo sprovođenje u praksi.

Klub DX okuplja decu i mlade uzrasta od 12 do 18 godina, a osnovan je pri Centru za prava deteta 1997. godine. Klub DX je mesto gde deca i mladi mogu da dobiju informacije o svojim pravima na jeziku koji je njima razumljiv. Isto tako, oni mogu da se uključe i u aktivnosti kluba kao što su radionice, tribine, javne akcije, akcije samozastupanja, ukoliko su za to zainteresovani. Aktivnosti Kluba DX trenutno trenutno podržavaju Savet Evrope i Evropska unija kroz program “Prava, jednakost i državljanstvo”.

(foto: Centar za prava deteta)

Istraživanje „Pravosuđe po meri deteta iz ugla dece i mladih“ i video „Pravosuđe iz ugla dece i mladih“, Centar za prava deteta izradio u okviru projekta „Prava deteta u Srbiji – Unapređivanje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije – CRIS“ koji se sprovodi u saradnji sa Međunarodnim komitetom spasa (IRC) i ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, uz finansijsku podršku Evropske unije kroz program „Prava, jednakost i državljanstvo“. Cilj projekta je da se unaprede ishodi za decu u kontaktu sa zakonom u Srbiji kroz sistematičnu primenu prava deteta i pružanje podrške u sudskim postupcima koja je zasnovana na proverenim modelima rada sa žrtvama i učiniocima krivičnih dela.

Centar za prava deteta takođe sprovodi i projekat Pozitivno roditeljstvo koji se finansira u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR). Cilj projekta je da se doprinese da sva deca u Srbiji žive zaštićena od svih oblika nasilja kroz delotvoran zakonodavni okvir i primenu u praksi, u javnom i privatnom životu.

Podeli

Comments are closed.