EU, kroz projekat OASIS, daje podršku za unapređenje omladinskog i sportskog turizma u Kišteleku i Kanjiži

0

Razvoj zdravstvenog, omladinskog i sportskog turizma na području pograničnih opština Kanjiža u Srbiji i Kištelek u Mađarskoj glavni su ciljevi projekta „OASIS – Kištelek-Kanjiža dopunski turistički razvoj koji se zasniva na prirodnim resursima kao međusobno povezanim različitim elementima regionalnog turističkog sistema“. Projekat, u iznosu od oko 499 hiljada evra sufinansira Evropska unija, u sklopu IPA Interreg prekograničnog programa Mađarska-Srbija 2014-2020.

Ideja projekta je da se unaprede turistički potencijali pograničnog područja kroz unapređivanje i raznolikost turističke ponude. Revitalizacija sportskih objekata na području Kanjiže, izgradnja višenamenskog sportskog terena, kao i organizacija letnjeg kampa za učenike 16 srednjih škola u Vojvodini samo su neke od projektnih aktivnosti. Pored ovoga, plan je i da se u mađarskoj opštini Kištelek izgradi centar za savetovanje o zdravlju sa medicinskim tretmanima.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Mihalj Njilaš prilikom predstavljanja projekta u Skuštini AP Vojvodine rekao je da je projekat značajan jer doprinosi jačanju veza među ljudima u Srbiji i Mađarskoj, naročito u pograničnom području.

“Kroz projekat se promovišu i razvijaju kultura i turizam u Dunavskom regionu, a pored turističke komponente, u njegov fokus stavljeni su mladi kao jedan od naših najvažnijih resursa. Njihov angažman u sportskim i edukativnim aktivnostima doprineće boljim efektima projekta, razvijanju međuetničke tolerancije i razumevanja“, rekao je on.

Pored vodećeg partnera na projektu – Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, u njegovoj realizaciji učestvuju Opština Kanjiža i Fond „Evropski poslovi“ APV, kao i partner iz Mađarske – Opština Kištelek u Županiji Čongrad.

Podeli

Comments are closed.