Lokalni razvoj

eu-srbija-na-delu

Lokalne vlasti u celoj Srbiji imaju značajnu ulogu u tekućim reformama zemlje i oblikovanju budućnosti Srbije. Budući da je vlast na lokalnom nivou najbliža građanima, ona je u samom srcu demokratije. Reforme sprovedene na lokalnom nivou jesu one koje građani mogu direktno osetiti te je stoga odgovornost i decentralizovan pristup njihovom sprovođenju od presudnog značaja. Lokalne samouprave su odgovorne za pružanje velikog broja važnih usluga građanima kao i za veliki deo investicija u infrastrukturu i komunalne službe.

Od 2000. godine, preko 350 miliona evra sredstava EU je izdvojeno na ime lokalnih samouprava. Od ovog iznosa, više od 20 miliona evra je bilo kanalisano kroz Exchange program koji je sprovodila Stalna konferencija gradova i opština, sa ciljem pružanja podrške procesu decentralizacije, izgradnji kapaciteta lokalnih samouprava i unapređenja usluga i njihovog pružanja građanima i preduzećima.

Pored direktne finansijske pomoći opštinama kako bi sprovele svoje prioritetne projekte, Exchange je bio fokusiran na strateško planiranje, fiskalnu decentralizaciju i izgradnju kapaciteta. Kroz program Exchange 4, EU je direktno sarađivala sa 70 jedinica lokalne samouprave, pomažući im da sprovedu reforme i poboljšaju pružanje usluga građanima u oblastima koje su od presudnog značaja za razvoj lokalne privrede i proces evropskih integracija. Bespovratna sredstva EU u visini od 4,5 miliona evra su izdvojena na ime 32 opštinska projekta usmerena na bolje upravljanje imovinom, životnu sredinu, socijalnu zaštitu i ruralni razvoj.

Tekući EU Exchange 4 program je osmišljen i sproveden tako da doprinese prioritetima koji se tiču usklađivanja između nacionalnog i lokalnog nivoa i primenu sektorskih politika. Cilj programa je primena nacionalnih politika u svim sektorima koji su važni za reformu javnog sektora (javne finansije, programsko budžetiranje, strateško planiranje i upravljanje imovine), proces evropskih integracija (zaštita životne sredine i upravljanje otpadom) te opšti društvenoekonomski razvoj (poljoprivreda i socijalna zaštita).

Podrška upravljanju svojinom prevazilazi neke od ključnih izazova u primeni Zakona o javnoj svojini usvojenog 2011. godine. Teme na koje je bio usmeren program grantova jesu proces upravljanja imovinom, kao osnovni preduslov za investicije i opšti razvoj ekonomije na lokalu, povećanjem konkurentnosti lokalne privrede i kvaliteta poslovnog okruženja. Tridesetdve jedinice lokalne samouprave (uključujući neke od velikih gradova poput Novog Sada, Niša, Kragujevca, Požarevca) trenutno rade na rešavanju pitanja imovine.

U oblasti životne sredine, EU podržava održivost ranije uspostavljenih regionalnih programa za upravljanje otpadon (Duboko, Srem, Mačva, Pirot) uspostavljanjem sistema primarne selekcije otpada u 15 lokalnih samouprava što dovodi do smanjenja količine odloženog otpada na regionalnim deponijama, kontrolišući broj divljih deponija i količine otpada podizanjem svesti javnosti i edukacijom građana. U 2014. godini, šest lokalnih samouprava je uspostavilo sisteme primarne selekcije otpada; broj domaćinstava obuhvaćenih primarnom selekcijom je porastao za 30 odsto.

Exchange zadovoljava potrebe starije populacije kroz unapređenje usluga kućne nege na lokalnom nivou. Ukupno 18 lokalnih samouprava radi na podizanju standarda za pružanje održive kućne nege, licenciranje i akreditaciju pružaoca usluga. Broj korisnika usluga kućne nege je udvostručen u malim i nedovoljno razvijenim opštinama poput Žabara i Žagubice ali i u ruralnim oblastima (66 odsto korisnika usluga kućne nege pripada ruralnom stanovništvu). Broj pružalaca usluga kućne nege (geronto domaćica) je povećan za 72 odsto u poređenju sa prethodnom, 2013. godinom. Lokalne samouprave su podigle izdvajanja iz budžeta na ima socijalne zaštite starijima za 50 odsto u poređenju sa 2014. godinom.

Kao deo reforme javnih finansija, EU podržava lokalne samouprave da bolje planiraju i troše svoje resurse, s jedne strane, dok ih sa druge, podržavaju u nastojanjima da prikupljaju sredstva za svoje kapitalne infrastrukturne projekte alternativnim mehanizmima finansiranja, razvojem tržišta municipalnih obveznica kao najpovoljnijeg vida zaduživanja. Grad Šabac je prva lokalna samouprava koja izdaje municipalne obveznice kroz javnu ponudu u vrednosti od 400 miliona dinara, čime omogućava svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima da postanu vlasnici obveznica. Ovo predstavlja ogroman uspeh za lokalnu privredu, budući da omogućava daleko niže kamatne stope u poređenju sa kreditima banaka, te mnogo povoljnije strukture oročavanja koje određuje grad a ne poverilac, stavlja obveznice na
raspolaganje najširoj mogućoj investitorskoj bazi (domaća/strana lica, uključujući građane) i konačno, obezbeđuje sve neophodne uslove za investiranje u prioritetne infrastrukturne projekte.

Reforma javne uprave i lokalnih samouprava je najvažniji aspekt evropskih integracija – razvoj zakonodavnog okvira, ali i njegova adekvatna primena, sa posebnim pažnjom usmerenom na pravne tekovine EU, u kojima se preko 70 odsto zakona tiče lokalnih vlasti. EU će nastaviti da podržava reforme. Podrška u budućnosti će biti fokusirana na primenu zakona, naročito onih zakona koji su od presudnog značaja za proces evropskih integraicja (na primer Zakon o javnoj svojini), reformu javnih finansija i povećanje transparentnosti i odgovornosti pri planiranju i trošenju javnih budžeta.


Za više informacija:

Delegacija Evropske unije u Srbiji
Tel: +381 (0)11 30 83 200
delegation-serbia@eeas.europa.eu

eu-srbija-na-delu-baner-dole