Obrazovanje

eu-srbija-na-delu

Uprkos činjenici da u Evropskoj uniji ne postoje zakoni i direktive u sektoru obrazovanja, ova oblast ostaje veoma važna za Evropsku uniju zbog toga što je kvalitetno obrazovanje direktno povezano sa ekonomskim razvojem i društvenom kohezijom jedne zemlje. Evropska unija je zbog toga pokrenula mnogobrojne inicijative kako bi pomogla zemljama članicama da modernizuju svoje sektore obrazovanja.

Evropska unija naporno radi na stvaranju uslova za konkurentniju privredu i veću zaposlenost. Kako bi se postigao ovaj cilj, usvojena je strategija Evropa 2020, koja se odnosi na unapređenje razvoja kroz efikasnija ulaganja u obrazovanje, istraživanje i inovacije. Ova strategija sadrži i element inkluzivnosti, sa jakim akcentom na otvaranju radnih mesta i smanjenju siromaštva. Strategija se fokusira na pet ambicioznih ciljeva u oblastima zapošljavanja, inovacija, obrazovanja, smanjenja siromaštva i klime/energetike.

Obrazovanje i Obuka su se izdvojili kao značajni delovi u okviru strategije EU 2020. Zbog toga je kreirana posebna strategija Obrazovanje i Obuka 2020 (ET 2020). Glavni ciljevi ove strategije su:

  • celoživotno učenje i mobilnost;
  • poboljšanje kvaliteta i efikasnosti obrazovanja i obuke;
  • promovisanje jednakosti, društvene kohezije i aktivnog građanstva;
  • unapređenje kreativnosti i inovacija, uključujući preduzetništvo, na svim nivoima obrazovanja i obuke. Kroz svoj strateški dokument, Republika Srbija deli ove važne ciljeve.

Srbija se uključila u proces modernizacije svog obrazovnog sektora u skladu sa evropskim i svetskim trendovima. Od 2003. godine, Evropska unija je donirala 71 milion evra za reformu sektora obrazovanja na svim nivoima. Od predškolskog i osnovnog nivoa, do stručnog obrazovanja i obuke, srednjih škola, visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih, Evropska unija je bila najvažniji partner Srbije kada je reč o finansiranju nove školske opreme, razvoja novih školskih programa i uvođenja novih profesionalnih standarda. U svim pomenutim oblastima i kroz sve projekte finansirane od strane Evropske unije, prioritet je dat osiguranju kvaliteta, socijalnoj inkluziji i obuci nastavnika.

Ima mnogo uspešnih primera koji se mogu navesti kao ilustracija ulaganja u sektor obrazovanja: Evropska unija je pomogla u razvoju inkluzivnog obrazovanja, uvođenju mesta pedagoškog asistenta, uspostavljanju sistema za obrazovanje odraslih u školama, obnovi mnogih škola i zgrada fakulteta, kao i izgradnji novih obdaništa u nerazvijenim područjima.

Evropska unija trenutno sprovodi projekte čiji je cilj pomoć Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u stvaranju Nacionalnog okvira za nastavne planove, kreiranju održivog programa za obuku nastavnika, daljem unapređenju stručnog obrazovanja i uvođenju Nacionalnog kvalifikacionog okvira.

Evropska unija će nastaviti da bude glavni partner Srbije u ovom sektoru kroz obezbeđivanje finansijske i tehničke podrške za jačanje reforme obrazovanja u skladu sa obrazovnom strategijom Srbije i njenim akcionim planovima.


Za više informacija:

Delegacija Evropske unije u Srbiji
Tel: +381 (0)11 30 83 200,
delegation-serbia@eeas.europa.eu

eu-srbija-na-delu-baner-dole