Socijalna politika

eu-srbija-na-delu

Socijalna politika, a posebno socijalna zaštita i socijalna inkluzija, predstavljaju važne elemente modela EU i projekta Evropske unije uopšte. Ove vrednosti podrazumevaju jednakost, solidarnost, toleranciju i poštovanje osnovnih ljudskih prava, pravo na pristojan život i radne uslove, pravo na adekvatnu socijalnu zaštitu i odgovarajuće obrazovanje, kao i pravo na život u zdravoj i bezbednoj životnoj stredini.

Najveći i najvažniji donator Srbije u ovoj oblasti je Evropska unija sa ukupnim iznosom kroz IPA komponentu I od 213 miliona evra u periodu 2007-2013.

Evropska unija je kroz pretpristupne fondove donirala značajna finansijska sredstva kako bi se rešavala pitanja socijalne zaštite i inkluzije dece, osoba sa invaliditetom, izbeglica i interno raseljenih lica, Roma, starijih građana, povratnika i migranata.

Trenutno se radi na decentralizaciji usluga i stvaranju snažnijih veza između obrazovnih, zdravstvenih, stambenih i politika zapošljavanja, kako bi se ispunile potrebe ranjivih grupa i omogućila njihova aktivacija na tržištu rada i njihova socijalna inkluzija. Neki od ključnih izazova se odnose na stopu socijalne inkluzije, značaj i usmeravanje socijalne pomoći i blagostanje, kao i pristup kvalitetnim lokalnim uslugama za različite grupe.

U BUDUĆNOSTI:

IPA 2013 – Tehnička pomoć za podršku socijalnoj inkluziji najranjivijih i višestruko ugroženih grupa obezbeđena kroz kvalitetne i inovativne lokalne socijalne usluge i inicijative za socijalno poslovanje (€700,000);

IPA 2013 – Grant šema za Podršku socijalnoj inkluziji najranjivijih i višestruko ugroženih grupa obezbeđena kroz kvalitetne i inovativne lokalne socijalne usluge i inicijative za socijalno poslovanje (5,5 miliona evra);

IPA 2013 – Tehnička podrška unapređenju stambenih uslova života među romskom populacijom koja trenutno boravi u neformalnim naseljima (€1,350,000.00);

IPA 2013 – Grant šema- implementacija trajnih stambenih rešenja (€8,075,000.00);

IPA 2014 TA – Poboljšanje socio-ekonomskih uslova Roma kroz: 100 unapređenih standardizovanih romskih naselja, uspostavljeni državni mehanizmi za inkluziju Roma na lokalnom nivou i obezbeđene školarine za srednje obrazovanje učenika Romske nacionalnosti (3.1 miliona evra);

IPA 2014 – Direknti grantovi za Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (milion evra).


Za više informacija:

Delegacija Evropske unije u Srbiji
Tel: +381 (0)11 30 83 200
delegation-serbia@eeas.europa.eu

eu-srbija-na-delu-baner-dole