Podrška izbeglicama i interno raseljenim licima

eu-srbija-na-delu

Republika Srbija i njeni građani su suočeni sa dugotrajnim problemom izbeglica i raseljenih. Početkom 2015. godine, u Srbiji je bilo 43.763 izbeglice i 203.480 interno raseljenih lica, 12 formalnih kolektivnih centara koji postoje preko 20 godina i u kojima trenutno živi 266 izbeglica i 635 interno raseljenih lica.

Veliki broj izbeglica i interno raseljenih lica živi u teškim uslovima, mnogi od njih su nezaposleni i žive u siromaštvu. Praksa pokazuje da najveće prepreke za potpunu društvenu integraciju ugroženih pojedinaca leže u nedovoljnom broju adekvatnih stambenih rešenja te u njihovom nezavidnom ekonomskom položaju. Upravo zbog ovoga, EU je obezbedila 74 miliona evra podrške stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju najugroženijih porodica u okviru ove marginalizovane grupe.

Napori koje su EU i srpske vlasti preduzele, rezultirali su unapređenjem životnih uslova i društvene inkluzije izbeglica i interno raseljenih, podsticanjem njihovog uključivanja u lokalne zajednice pružanjem adekvatnog smeštaja, jačanja ekonomske nezavisnosti, bolje društvene inkluzije i unapređenjem psiho-socijalnog statusa i kvaliteta života.

Obezbeđivanje stambenih rešenja i zatvaranje kolektivnih centara, kako formalnih tako i neformalnih, kao i primena mera za poboljšanje zaposlenosti, prepoznati su kao preduslovi za postizanje ciljeva projekta – smanjenje broja izbeglica i interno raseljenih koji su uvršteni među siromašne, te skraćivanjem perioda koji provode u siromaštvu.

EU je donirala 259 miliona evra kroz Regionalni stambeni program, zajedničku inicijativu Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije, čiji je cilj da reši dugotrajnu situaciju najugroženijih izbeglica i interno raseljenih, nastalu nakon sukoba u bivšoj Jugoslaviji u periodu od 1991-1995. Ovaj regionalni program ima za cilj da donese boljitak za 74.000 ljudi odnosno 27.000 domaćinstava. Procenjuje se da je ukupni budžet programa približno 584 miliona evra za period od pet godina.

Regionalni stambeni program predviđa trajno stambeno rešenje za 16.780 izbegličkih porodica u Srbiji.

Pomoć EU predviđena programima IPA će i ubuduće biti usmerena na pružanje podrške interno raseljenima kojima su neophodna stambena rešenja, ali će biti usmerena i na napore izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika za postizanje ekonomske nezavisnosti. Ovakva pomoć će doprineti boljoj društvenoj inkluziji ovih marginalizovanih grupa.


Za više informacija:

Delegacija Evropske unije u Srbiji
Tel: +381 (0)11 30 83 200,
delegation-serbia@eeas.europa.eu

eu-srbija-na-delu-baner-dole