Programi prekogranične i transnacinalne saradnje u Srbiji

eu-srbija-na-delu

Programi prekogranične i transnacionalne saradnje se jednim imenom nazivaju programima teritorijalne saradnje ili INTERREG programima. Programi predstavljaju finansijsku podršku saradnji pograničnih teritorija susednih država (prekogranična saradnja) ili saradnji delova ili celih država (transnacionalna saradnja) na rešavanju pitanja od zajedničkog interesa kao što su upravljanje otpadom, pružanje usluga u različitim sektorima, kulturna i ekonomska saradnja, turizam, saobraćaj itd.

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, preko Sektora za programe prekogranične i
transnacionalne saradnje, sprovodi ove programe u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji i vladama zemalja koje učestvuju u njima. U tome joj pomažu i sekretarijati programa i njihove antene, koji su osnovani zajednički sa zemljama partnerima.

U periodu 2014 – 2020. godina, Srbija učestvuje u osam programa prekogranične i transnacionalne saradnje: 1. Mađarska-Srbija, 2. Rumunija-Srbija, 3. Bugarska-Srbija, 4. Hrvatska-Srbija, 5. Srbija-Bosna i Hercegovina, 6. Srbija-Crna Gora, 7. Jadransko-jonski transnacionalni program i 8. Transnacionalni program Dunav.

Programi teritorijalne saradnje u EU su počeli da se sprovode 1990, a od 2004. godine u programe INTERREG se uključuju i države koje nisu članice EU, čime Srbija dobija mogućnost za razvoj prekogranične i transnacionale saradnje. Značaj ove saradnje za države koje su u procesu pristupanja EU je neprocenjiv. Za građane Srbije, taj doprinos se ne meri samo u novcu – korisnici su dobili priliku da kroz projekte koje su sprovodili sa svojim susedima reše zajedničke probleme, podstaknu društveni i ekonomski razvoj i zapošljavanje, steknu iskustvo u korišćenju sredstava Evropske unije i u dostizanju evropskih standarda, što kao krajnju potvrdu ima primenu i širenje ideja i vrednosti koje dele sa zemljama članicama Unije.

Od 2004. godine do danas u Srbiji je podneto više od 3.500 predloga projekata. Finansirano je preko 800 projekata koje je sprovodilo oko 500 organizacija iz Srbije. Objavljeno je 35 javnih poziva za prikupljanje predloga projekata. Ugovoreno je preko 91 milion evra. Svakih 100 evra potrošenih za prekograničnu saradnju privuče dodatnih 165 evra. Kroz realizovane projekte, deca iz pograničnih delova Srbije i susednih zemalja takmičila su se u odbojci, džudou i fudbalu, opremane su bolnice, škole, vrtići, zoološki vrtovi, renovirane su crkve, sarađivale su službe za zajedničko reagovanje u vanrednim situacijama i u borbi protiv trgovine narkoticima, građeni granični prelazi, fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, biciklističke staze, organizovani su koncerti, biciklističke trke, regate, ugrožene grupe su dobile novi podsticaj i veru u bolje sutra. Time se ostvaruje cilj prekogranične i transnacionalne saradnje – stvaranje uslova za kvalitetniji život građana širom Evrope.


Za više informacija:

Delegacija Evropske unije u Srbiji
Tel: +381 (0)11 30 83 200
delegation-serbia@eeas.europa.eu

eu-srbija-na-delu-baner-dole